Sökning: "underground"

Visar resultat 1 - 5 av 330 uppsatser innehållade ordet underground.

 1. 1. LEFTOVERS

  Master-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :CHANG HYUN AHN; [2020]
  Nyckelord :public; mega project; Kiruna;

  Sammanfattning :  Unlike the city calling the project as 'moving city', what actually happening in Kiruna is that demolishing the old part and building a new area. During this process, specific researches were done on each houses by municipality and only few heritages, estimated as culturally valuable, are picked up and will be preserved as it is. LÄS MER

 2. 2. Sammanställning och analys av inläckage i bergtunnlar : En studie av Citybanan, Norra länken och Strängnästunneln

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Linda Strajnar; [2020]
  Nyckelord :Inläckage; Grundvatten; Bergtunnel; Prognosmetoder; Villkor; Citybanan; Norra länken och Strängnästunneln;

  Sammanfattning : Vatten är en förutsättning för allt liv, men trots dess centrala innebörd så kan också vatten på fel plats, vid fel tid, leda till problem. Inläckande vatten i undermarksanläggningar kan leda till avsänkning av grundvattenytan och medföljande problematik. LÄS MER

 3. 3. The Unexplored Earth : Inspiring the future of mineral exploration

  Master-uppsats, Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Alexandre De Bastiani; [2020]
  Nyckelord :design; concept; epiroc; mineral exploration;

  Sammanfattning : Very much like the great navigations in the 14th century or the space programs, exploring remote parts of our planet is a dangerous, challenging, and unknown endeavor that drives human beings. We not only do it to find resources but also for the sake of science, looking for shreds of evidence of a past that we only speculate. LÄS MER

 4. 4. Innersläntens funktion och egenskaper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Endrit Redjepi; Almir Vreva; [2020]
  Nyckelord :Innerslänt; Sidoområde; Avvattning; Uformning; Trafiksäkerhet; Miljö; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Vid utformning av vägar idag är det inte enbart vägytan och vägkroppen som beaktas utan hela vägmiljön inklusive vägens sidoområde. Detta ställer helt nya krav på utformning av slänter och diken. Den främsta utmaningen är hanteringen av vattnet och här är innerslänten ett vitalt instrument för utmaningen. LÄS MER

 5. 5. Historieskrivning i den samtida historiska romanen : En läsning av Sarah Waters The night watch och Colson Whiteheads The underground railroad

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

  Författare :Mikaela Ehn Svensson; [2020]
  Nyckelord :historiography; the historical novel; contempary literature; Sarah Waters; The Night Watch; Colson Whitehead; The Underground Railroad; Michail Bachtin; chronotope; time and space; historiografi; den historiska romanen; samtida litteratur; Sarah Waters; The night watch; Colson Whitehead; The underground railroad; Michail Bachtin; kronotop; tid och rum;

  Sammanfattning : It has always been important to study history. But what we can’t forget is that there’s more than one way of doing so. One of those is literature. In this thesis I will therefore study two contemporary historical novels: The Night Watch by Sarah Waters and The Underground Railroad by Colson Whitehead. LÄS MER