Sökning: "underground"

Visar resultat 1 - 5 av 299 uppsatser innehållade ordet underground.

 1. 1. Ansvarsfördelning vid förvaltning av 3D-utrymmen : En studie om underbyggnad av allmän plats

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Fatima Abdul Al; [2019]
  Nyckelord :3D-fastighet; 3D-utrymme; 3D-fastighetsutrymme; underbyggnad; allmän plats; enskild anläggning; förvaltning;

  Sammanfattning : Den 1 januari 2004 infördes regler om tredimensionell fastighetsbildning. I takt med att städerna växer krävs yteffektiva lösningar för att utveckla staden samtidigt som dess kvaliteter bibehålls. LÄS MER

 2. 2. Projektering av lokalnät med fördjupning i selektivitet

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Lucas Ebers; Niklas Eriksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In power system, when a local network with over head lines is replaced by a network laid underground, itchanges the characteristics of the material used and gives an opportunity for an updated sizing. The goal withthe project was to present a proposal of a reconstruction of a old local network to a modern local network andpresent a selective coordination plan for all the branches in the new network. LÄS MER

 3. 3. Eliminating zero-missing phenomenon in long, high voltage, underground cables

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Agnes Linnet; [2019]
  Nyckelord :Underground cable; zero-missing phenomenon; switching transients; shunt reactors; underexcited generators; Underjordisk kabel; nollbristande fenomen; växlingstransienter; shuntreaktorer; underexiterad generatorer;

  Sammanfattning : The maximum length of an high voltage underground cable (HV UGC) cable is oftenconstrained by the criterion that the cable cannot have more than 50% reactivepower compensation. If this limit is exceeded the current in the circuit breaker maynot have a zero crossing after energization, which is referred to as the zero missingphenomenon. LÄS MER

 4. 4. Projektering av allmänt lokalnät i landsbygdsmiljö med analys av kapacitivaströmmar

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Amanda Solberg; Christoffer Ohrzén; [2019]
  Nyckelord :kapacitiva strömmar; projektering; kabelförläggning; luftledning; lokalnät; nollpunktsreaktor;

  Sammanfattning : A general local powerline has implemented to mimic a lifelike powerline build around 1960s in thecountryside. Since reconstruction is needed a new projection is made of the area to improve the powerquality. The projection includes the old transmission lines will be replaced with underground powercables to make it weatherproof. LÄS MER

 5. 5. Rohingya Refugee and Humanitarian Crisis: Synergies within Bangladesh Government and Humanitarian community (Case study: WASH for Rohingya Refugees)

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :MD Mostafizur Rahman; [2019]
  Nyckelord :Key words: Rohingya Refugee; Humanitarian Crisis; WASH; Synergies; Humanitarian Community.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Humanitarian Crisis is an alarming problem throughout the world. Bangladesh also is undergoing Rohingya refugee crisis with grave severity and challenges. Over 1 million Rohingya people have been settled over the top of hills, living without inadequate WASH facilities. LÄS MER