Cradle to cradle : Utveckling av en återvinningsbar produkt på uppdrag av Ire möbel AB

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studiesLinköpings universitet/Tekniska högskolan

Författare: Josefine Viklund; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Detta examensarbete är ett möbeldesignprojekt på uppdrag av Ire möbel AB som handlar om en resa från en första kontakt med ett möbelföretag och genom research om Cradle to Cradle® och designprocess till att rita en fåtölj möjlig att certifiera enligt Cradle to Cradle®.

Tidigare miljöcertifieringar bygger på att minska resurser, utsläpp och innehåll av giftiga ämnen samt minimera skadorna av dessa. Men om man ser till planetens tillstånd, räcker det inte att bara minska de skadliga effekterna. Vi måste lära oss att organisera och utforma de produkter vi skapar så att de kan ge oss en fördel istället.

I mitt projekt har jag dels gjort research om Cradle to Cradle®. Jag har också undersökt hur befintliga möbler på marknaden ser ut och är konstruerade.

Mitt projekt visade också att utseendet hos en Cradle to Cradle®-produkt i hög grad styrs av just de restriktioner som certifieringen innebär.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)