Sökning: "Föräldraförsäkring"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet Föräldraförsäkring.

 1. 1. Föräldraförsäkring som politisk diskurs : En språklig analys rörande föräldraförsäkringens betydelse i jämställdhet kontra valfrihet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Natalie Karlsson; [2020]
  Nyckelord :WPR-approach; Föräldraförsäkring; jämställdhet; valfrihet; politik; makt; diskursanalys;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med uppsatsen är att analysera den politiska diskursen rörande föräldraförsäkringen utifrån de två begreppen jämställdhet kontra valfrihet. Det studien ämnar undersöka är hur de två partierna: Socialdemokraterna och Kristdemokraterna utrycker sig i frågan rörande föräldraförsäkringen. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkar arbetsplatsen uttaget av föräldraförsäkringen : En kvalitativ intervjustudie om hur normer påverkar uttaget av föräldraförsäkringen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maja Öhlund; [2020]
  Nyckelord :föräldraförsäkring; normer; informella regler;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att att öka förståelsen för implementeringen av föräldraförsäkringen. Uttaget av föräldraförsäkringen skiljer sig mellan män och kvinnor och genom att undersöka om det finns könade normer (kopplat till föräldraförsäkringen) som påverkar män och kvinnor på olika sätt på arbetsplatsen, samt hur normer och informella regler på arbetsplatsen påverkar föräldrars uttag av föräldraförsäkringen, kompletteras tidigare studier på området. LÄS MER

 3. 3. Jämställdhetsdiskursens ambivalenser: en kritisk diskursanalys av "Utredningen om en modern föräldraförsäkring"

  Master-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Clara Cederholm; [2020]
  Nyckelord :jämställdhet; lönearbetarnorm; inkluderad underordning; föräldraförsäkring; kritisk diskursanalys; betalt och obetalt arbete; rasifiering; Social Sciences;

  Sammanfattning : ”The worlds most gender equal country”, a phrase often associated with Sweden. The national gender equality politics impact has been growing since the 1930s and today gender equality is considered a Swedish national value. This essay explores gender equality discourse within two public state inquiries regarding the parental insurance system. LÄS MER

 4. 4. Mamma, pappa & barn : En kritisk diskursanalytisk studie av Försäkringskassans broschyrer 2000–2018

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Isabelle Barret; [2020]
  Nyckelord :Försäkringskassan; critical discourse analysis; parental insurance; norms; Försäkringskassan; kritisk diskursanalys; föräldraförsäkring; normer;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka normer och diskurser som konstrueras kring föräldrar i Försäkringskassans broschyrer om föräldraförsäkring. Uppsatsens fokus är att undersöka hur föräldrar framställs i utvalda delar av broschyrerna och hur detta har förändrats mellan år 2000, 2010 och 2018. LÄS MER

 5. 5. Den ojämna fördelningens konsekvenser : En kvalitativ studie om sambandet mellan obetalt arbete, förvärvsarbete och stress

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Madeleine Nordström; Irene Uddén; [2019]
  Nyckelord :Jämställdhet; obetalt arbete; omsorg av barn; arbetsliv; stress; dubbelarbete;

  Sammanfattning : Under den senare halvan av 1900-talet och fram till idag har kvinnors möjlighet att delta i arbetslivet ökat markant i Sverige. Till stor del har detta skett med anledning av de olika reformer som införts gällande föräldraförsäkring samt satsning på barnomsorg. LÄS MER