Sökning: "universalism"

Visar resultat 1 - 5 av 121 uppsatser innehållade ordet universalism.

 1. 1. HOW HAS THE EUROPEAN IDENTITY BEEN ARTICULATED BY THE EUROPEAN COMMISSION? A case study

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Carl Berggren; [2021-02-12]
  Nyckelord :European identity; Integration; European Commission; Universalism; Particularism;

  Sammanfattning : The concept of European identity is a debatable topic in Europe. There have been several studies about European identity’s function and of its content, whereas the European Commission has tried to protect and maintain its common identity in Europe through peace and crises. LÄS MER

 2. 2. Hybridization of the Self, Colonial Discourse and the Deconstruction of Value Systems : A Postcolonial Literary Theory Perspective of Literature inculpating Colonialism

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Brian Burns; [2021]
  Nyckelord :Postcolonialism; Postcolonial Literary Theory; Hybridization; Walker; Malouf; Phillips; Achebe; Freud; Nietzsche; Bhabha; Siad; McLeod; Barry;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to provide a perspective on literature inculpating colonialism using postcolonial literary theory and method. The subject material incorporates four novels studied during the literature modules for the English course at Högskolan Gävle (HIG). LÄS MER

 3. 3. Olika målgruppers mottaglighet och uppfattning av Motiverande samtal : En scoping review utifrån ett kulturrelativistiskt och universalistiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Tim Furtenbach; Josef Andersson; [2021]
  Nyckelord :Motiverande samtal; MI; mottaglighet; uppfattning; universalism; kulturrelativism; socialt arbete;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka olika målgruppers mottaglighet och uppfattning av Motiverande samtal (MI) utifrån ett universalistiskt och kulturrelativistiskt perspektiv. Bakgrunden är att MI är en frekvent använd samtalsmetod som används i det lösningsfokuserade sociala arbetet samt att en forskningslucka identifierats kring hur MI faktiskt tas emot och uppfattas av olika målgrupper. LÄS MER

 4. 4. Kinship-Based Control of Female Sexuality and Reproduction:Case Study of Virginity Testing in Tajikistan : A Normative Proposal of How to Reconcile the Global and the Local

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jozefin Szász; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to propose a normative approach to women's rights by the reconciliation of the global and the local, to demonstrate the interconnectedness of different levels of analysis. Through investigating the social and political context of Tajikistan, including two illustrative cases of virginity testing, a single case study of virginity testing is conducted. LÄS MER

 5. 5. Feminism på export : En komparativ studie av feministisk utrikespolitik i Europa

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Denise Valentina Lundell Berg; [2021]
  Nyckelord :Feminist Foreign Policy; Feminism; Women s Human Rights; Universalism; Cultural Relativism;

  Sammanfattning : Today a growing number of countries around the world are strengthening their international work for women's rights by pursuing a feminist foreign policy. There is however no internationally accepted definition of feminist foreign policy, and feminism as a concept includes several different orientations. LÄS MER