Lönsam hållbarhet? En studie om hållbarhetscertifieringar på svensk fastighetsmarknad

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Byggproduktion

Sammanfattning: Titel: Lönsam hållbarhet? En studie om hållbarhetscertifieringar på svensk fastighetsmarknad Författare: Adam Andersson Handledare: Anne Landin – Professor, Avdelningen för Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola Mikael Strand, fd. Verksamhetsområdeschef, Midroc Property Development Magnus Skiöld, VD, Midroc Property Development Examinator: Stefan Olander, Universitetslektor, Avdelningen för byggproduktion Syfte och problem: Studien syftar till att utreda hur en hållbarhetscertifiering påverkar en fastighets värde, och om hållbarhetscertifiering är lönsamt. Följande frågeställningar besvaras: ' Hur påverkar en ekologisk hållbarhetscertifiering en fastighets värde? ' Hur påverkar en social hållbarhetscertifiering en fastighets värde? ' Föreligger det någon skillnad i värdering av en hållbarhetscertifiering, mellan olika geografiska marknader av olika densitet och storlek? Metod: Studien har genomförts som en kvalitativ studie. Inledningsvis genomfördes en litteraturstudie för att få en fördjupad förståelse kring hållbarhetscertifieringar samt de teorier och metoder som ansågs lämpliga för studien. Slutsats: Såväl ekologiska som sociala hållbarhetscertifieringar ökar en fastighets värde. De är lönsamma för de fastighetsägande och projektutvecklande bolagen. En hållbarhetscertifiering värderas högre i Malmö, Göteborg och Stockholm än i övriga landet. Generellt gäller att en större stad innebär en högre värdering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)