Sökning: "property valuation"

Visar resultat 1 - 5 av 180 uppsatser innehållade orden property valuation.

 1. 1. Ger behandlingen av ortsprismaterialet upphov till ett råtomtmarksvärde?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Fredrik Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Fastighetsbildning; markexploatering; fastighetsreglering; fastighetstaxering; ortsprismaterial; råtomtmarksvärde; property formation; property development; reallotment; real estate taxation; real estate comparables; raw land value; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : During land surveying operations, the amount of compensation needs to be calculated using the valuation means taken by the land surveyor or appointed appraiser. For this reason, it is important that input parameters are correct. As profit distribution is a pressing concern in relation to real estate regulations, raw land value is sought after. LÄS MER

 2. 2. Noterade eller onoterade fastighetsinvesteringar? : Undersökning av diskrepansen i värderingen mellan noterade och onoterade fastighetsbolag i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jamila Elouali; Karl Hansson; [2020]
  Nyckelord :Real Estate Returns; Private and Public Real Estate; Capitalization Rate; Asset Allocation; Fastighetsavkastning; publika och privata fastighetsinvesteringar; direktavkastning; tillgångsallokering;

  Sammanfattning : Avkastningen från privata och publika fastighetsinvesteringar är något som undersökts extensivt, med slutsatsen att noterade fastighetsinvesteringar uppvisat en högre avkastning jämfört med onoterade fastighetsinvesteringar på kort sikt. Denna uppsats avser att analysera historiska direktavkastningar i syfte av att upptäcka eventuella diskrepanser i värdering mellan noterade och onoterade fastighetsinvesteringar. LÄS MER

 3. 3. Värdering av företag vid bodelning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emil Falk; [2020]
  Nyckelord :Företagsvärdering; bodelning; värdering av företag vid bodelning; avkastningsvärdering; substansvärdering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. The Effects of E-commerce on Retail Property Values : A study about how the growth of e-commerce affects property values in the retail real estate sector

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Charlotte Lund; [2020]
  Nyckelord :E-commerce; retail; real estate; property valuation; Property values; omni-channel retailing; E-handel; detaljhandel; fastighetsvärdering; fastighetsvärden; multikanaler;

  Sammanfattning : With new ways of shopping, it could be assumed that not all actors within the retail sector will come out as winners. As the growth of e-commerce has been continuously rapid over many years, there is evidence for physical retailers suffering of sales losses. LÄS MER

 5. 5. Fastighetsvärdering i lågkonjunkturer : Med utgångspunkt finanskrisen 2008

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Christofer Pool Wiklund; Josefine Havdelin; [2020]
  Nyckelord :Property valuation; recession; financial crisis; Fastighetsvärdering; lågkonjunktur; finanskris;

  Sammanfattning : I det här kandidatexamensarbetet undersöks vilka incitament som kan leda till att kommersiella fastigheter i Stockholms innerstad kan ha varit övervärderade under finanskrisen 2008. Uppsatsen diskuterar även vilka parametrar som kan bidrar till en ökad osäkerhet i fastighetsvärderingar under lågkonjunkturen och hur fastighetsägare eventuellt påverkar värderingen i en riktning som genererar ett större fastighetsvärde. LÄS MER