Konsten att skapa trovärdighet genom reklam på sociala medier. : På vilket sätt påverkas konsumenter av sponsrad produktmarknadsföring i sociala medier?

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Sociala medier är idag en stor del av många personers vardag och liv, både internet och olika medier har växt fram på senare år och utvecklas fortfarande i hög takt. Detta har resulterat i ett beteende mönster som blir mer digitalt även i vardagliga sammanhang. Företag har funnit ett sätt att marknadsföra sig och skapa en närvaro i sociala medier genom att samarbeta med kända profiler och influencers. De gör detta för att synliggöra sig samt kommunicera sina tjänster och produkter till en bred målgrupp. Detta har vidare resulterat i en föränderlig kommunikation mellan företag och konsumenter, där opinionsledare i form av influencers tagit en ny roll inom digital marknadsföring. När sociala medier har förändrats har även konsumenters beteenden utvecklats, där influencers har fått en starkare plats i samhället och de har ett stort inflytande på konsumenterna. Denna digitalisering av vardagen har lett till en större tillämpning av influencer marketing som en strategi för att marknadsföra och bibehålla trovärdigheten hos märket till slutkunden. Företagen som anlitar och når ut till de inflytelserika opinionsledarna överlåter marknadsföringen och förlitar sig på att markanföringen utförs korrekt men hur påverkar det egentligen slutkundens förtroende. Dessutom har influencernas ett förtroende till att företagen har genuina avsikter, och ett eget socialt ansvarstagande och de kan själva förlora tillit till sina följare på grund av ett samarbete. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur influencers sponsrade inlägg på sociala medier påverkar trovärdigheten som märket bakom reklamen, men även influencers, får av slutkunden. Detta skapar en ökad förståelse för vilka faktorer, som gör reklam på sociala medier och digital marknadsföring, trovärdig och vad som skapar tillit till företagen för en konsument inom Generation Z. Arbetet ger vidare rekommendationer till företag inom marknadsföring i frågan hur de ska skapa en transparens och genuinitet men samtidigt behålla trovärdighet i den reklam som förs vidare till unga i media. Frågeställningen lyder därför ”Hur har den ökade användningen av sponsrade inlägg på sociala medier påverkat trovärdigheten som märkena får av slutkunden?”.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)