Sökning: "Christopher Frisk"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Christopher Frisk.

 1. 1. Passion Driven Companies in a Profit Driven Industry : A qualitative study on how craft entrepreneurs’ motivations affect their perception of competitive strategy

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Christopher Frisk; Alfred Johansson; [2018]
  Nyckelord :Microbrewery; Micro brewery; microbreweries; Competitive strategy; competitive strategies; motivations; drivers; craft entrepreneurs; porters generic strategies; ansoff matrix; coopetition; Mikrobryggeri; strategier; företagsstrategier; mikrobryggeribranchen; öl; ölbranchen;

  Sammanfattning : The microbrewery industry is the fastest growing industry in Sweden. In seven years, the industry has grown by 832 percent. The dramatic increase of microbreweries has led to a highly competitive business environment for these entrepreneurs. LÄS MER

 2. 2. Varför betala fullpris när jag kan köpa på rea? : En kvantitativ studie i hur tillfälliga prisnedsättningar påverkar klädkonsumenters benägenhet att vänta på framtida realisationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Christopher Frisk; Kim Chu; [2017]
  Nyckelord :Marknadsföring; Konsumentbeteende; Benägenhet att vänta; Realisation; Impulsivitet; Rea; Reor; Prisnedsättningar;

  Sammanfattning : Den ökade konkurrenssituationen på klädmarknaden har lett till ett ökat användande av realisationer av företagen inom branschen. Detta då företagen använder realisationer som en strategi för att skapa merförsäljning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Christopher Frisk.

Din email-adress: