Sökning: "Östra Saltängen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Östra Saltängen.

 1. 1. GIS analysis of walking and bicycle paths in the new city quarters of Östra Saltängen, Norrköping

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan

  Författare :Sara Carlegrim; [2014]
  Nyckelord :GIS; MapInfo Professional; RouteFinder; Nätverksanalys; GC-nät; Genhetskvot.;

  Sammanfattning : Norrköpings kommun håller just nu på med ett stadsomvandlingsprojekt i Östra Saltängen. I dag bedrivs industri- och hamnverksamhet i området, vilka påverkas av de nya planerna och planerar flytten av sin verksamhet parallellt. LÄS MER

 2. 2. Energiväven : ett projekt om tillfällig landskapsarkitektur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Gustafsson; Hilda Franklin; [2014]
  Nyckelord :tillfällig; temporär; landskapsarkitektur; installation; Norrköping; Östra Saltängen; Inre hamnen; gasverk;

  Sammanfattning : Städer är i ständig förändring och övergången från industrisamhälle till kunskapssamhälle medför en omstrukturering av stadens ytor. Postindustriella landskap uppstår centralt i städerna och med den urbanisering som sker idag tas de ofta i anspråk med syftet att skapa nya attraktiva stadsdelar. LÄS MER