Sökning: "Nätverksanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade ordet Nätverksanalys.

 1. 1. “Steal with Pride” eller gå din egen väg : En kvalitativ intervjustudie om vad som krävs av företag för att lyckas på LinkedIn

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Martin Danielsson; [2023]
  Nyckelord :Bourdieu; digitalt kapital; fält; företag; habitus; LinkedIn; social media; SNS; social nätverksanalys; IT; företag; online; sociala nätverkstjänster; ;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor's thesis is to study the strategic communication within companies in the IT industry that operate on LinkedIn. The study was conducted with a multiple qualitative interview approach, where the data consisted of four interviews with four communication professionals from different companies. LÄS MER

 2. 2. Information, läsning och tillhörighet åt alla? : en GIS-baserad undersökning av tillgång till bibliotek i Stockholms stad

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Simon Forsell; [2023]
  Nyckelord :bibliotek; tillgång; socioekonomi; segregation; GIS;

  Sammanfattning : Bibliotek fyller en viktig roll i ett modernt demokratiskt samhälle genom att exempelvis ge alla medborgare gratis tillgång till information via böcker och Internet. Att vara tillgängliga för alla är därför en del av Stockholms stadsbiblioteks vision. LÄS MER

 3. 3. Den enes lyx, den andres vardag : En kvantitativ studie om hur svenska bostadsköpares personlighetsdrag relaterar till motivationsgrunder för lyxkonsumtion på bostadsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Julia Berglund; Hanna Spejare; [2022]
  Nyckelord :Big Five; personality traits; real estate; luxury consumption motivations; externalized luxury; internalized luxury; preferences; consumption choices;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att analysera och öka förståelsen för hur svenska bostadsköpare, utöver behov och nytta, resonerar kring val av bostad utifrån ett prestige- och statusbehov med fokus på lyx. Studien har ett deduktivt synsätt med en kvantitativ metod i form av en enkätstudie. LÄS MER

 4. 4. Kunden har alltid rätt - eller? : En kvantitativ studie om maktobalans och kundaggression i fastighetsmäklarbranschen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Julia Häggström; Rebecca Odhe; [2022]
  Nyckelord :Real estate; real estate industry; power; power imbalance; customer aggression; Fastighetsmäklare; fastighetsmäklarbranschen; makt; maktobalans; kundaggression;

  Sammanfattning : Titel: Kunden har alltid rätt, eller? En kvantitativ studie om maktobalans inom fastighetsmäklarbranschen Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Julia Häggström och Rebecca Odhe Handledare: Jonas Molin Datum: 2022 - Juni Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka kundmötet i fastighetsmäklarbranschen ur ett maktperspektiv med avseende på verbal, fysisk och sexuell kundaggression. Vidare ska undersökas vilka som utsätts för kundaggression med hänsyn till kön, ålder, branschvana och lönesystem. LÄS MER

 5. 5. Trends and scientometrics in cyber security research

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jesper Slagarp; Elvira Häggström; [2022]
  Nyckelord :Cyber security; Trend analysis; Network analysis; Author index; Data bases; Scientometrics; Cybersäkerhet; Trendanalys; Nätverksanalys; Författarindex; Databaser; Scientometri;

  Sammanfattning : To look for scientific literature, there are specialized databases and search engines to simplify the process. In order to quickly assess the quality of a given paper, there are different indices meant to quantify the success and impact an author has had within the scientific community. LÄS MER