Sökning: "Nätverksanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade ordet Nätverksanalys.

 1. 1. Det fria skolvalets geografi - En GIS-baserad studie av skolresor i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Tyko Lang; Jacob Tåqvist; [2020-08-29]
  Nyckelord :Nätverksanalys; GIS; Skolval; Skolresor; Mobilitet; Tillgänglighet; Göteborg;

  Sammanfattning : The implementation of school choice and the school voucher system have changed the geography of school trips in Sweden. The changing mobility of students have attracted a growing amount of research from various disciplines. LÄS MER

 2. 2. Brottsbekämpningens geografi : Effektivisering av utryckningstider i Uppsala genom lokalisering av polisstationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Martin Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Polisstation; Brottslighet; Utryckningstid; Nätverksanalys; Gottsunda;

  Sammanfattning : Vid planering av polisstationer är det viktigt att utvärdera den rumsliga lokaliseringen, vilket kräver en mängd information om brottslighetens geografi. I Uppsala finns endast ett polishus, men det har länge diskuterats att bygga en ytterligare polisstation i Gottsunda. LÄS MER

 3. 3. ”Mina kontakter är min största rikedom” Nätverkets betydelse för inträdet på den svenska arbetsmarknaden av invandrarna från forna Jugoslavien

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Safeta Memić; [2020]
  Nyckelord :nätverk; socialt kapital; invandrare; forna Jugoslavien; arbetsmarknad;

  Sammanfattning : Människor från forna Jugoslavien har invandrat till Sverige sedan 1960-talet och de gör det även idag. Under dessa 60 år har dessa invandrare byggt upp sina liv i Sverige och skapat olika föreningar, caféer, frisörsalonger, radio med mera för att kunna behålla en del av sina gamla liv och umgås med sina landsmän. LÄS MER

 4. 4. “First year Evergirl at your service! So a couple of rules …” : En barnkulturell studie om fangemenskapens plats, rum och dialog med utgångspunkt i hemsidan Schoolforgoodandevil.com.

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för barnkulturforskning

  Författare :Ida Sääf; [2020]
  Nyckelord :Barnkultur; fangemenskap; barnkulturella platser och rum; fandom; fankultur; fandomstudier; dialog; digitala rum; School for Good and Evil; Soman Chainani; netnografi; social nätverksanalys; barndomsgeografi; heterotopia;

  Sammanfattning : Denna studie har fokuserat på villkor, kontroll och reglering av den barnkulturella platsen Schoolforgoodandevil.com och hur den tänkta målgruppen av barn rör sig inom platsen och dess rum. LÄS MER

 5. 5. Nätverkets betydelse för några Kosovoalbaners karriärval

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Olivia Lindstrand; Besa Murati; [2020]
  Nyckelord :Social network analysis; people with foreign background; Social capital; relating social capital; overworked social capital;

  Sammanfattning : Att skaffa arbete i ett nytt land kan inte vara enkelt, för människor med utländsk bakgrund som migrerat till Sverige består ofta de första åren av någon biståndsform. Det sociala nätverket är en viktig kanal för att komma ut i arbetslivet och med tanke på problematiken med att få arbete som människor med utländsk bakgrund utan nätverk har uppsatsen som syfte med denna att undersöka på vilket sätt nätverk har haft betydelse för individerna i arbetsmarknads etableringen som kommit till Sverige från Kosovo. LÄS MER