Sökning: "Överavkastning"

Visar resultat 1 - 5 av 160 uppsatser innehållade ordet Överavkastning.

 1. 1. Är en god natts sömn värd att offra mot högre avkastning? : En studie om sin stocks och dessas avkastning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Magnusson Gustav; Åström Erik; [2019]
  Nyckelord :Sin stocks; Syndfulla aktier; riskjusterad avkastning; överavkastning;

  Sammanfattning : Problembakgrund & problemdiskussion: Investerare förtjänar att få full information inför de investeringsbeslut de möter dagligen. Finns det fördelar eller nackdelar med att välja bort oetiska bolag från sin portfölj bortsett från att sova bättre om natten? Det finns en teori som menar att oetiska bolag överavkastar just på grund av att de väljs bort av många investerare. LÄS MER

 2. 2. Småbolag på den svenska aktiemarknaden : En kvantitativ studie om småbolagseffekten i kombination med andra investeringsstrategier

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Robert Alne; Mattias Hjelmberg; [2019]
  Nyckelord :Small firm effect; Momentum effect; EV EBITDA; Small firms; Investment strategies.; Småbolagseffekten; Momentumeffekten; EV EBITDA; Småbolag; Investeringsstrategier.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Målet med de flesta investeringar är att nå en hög avkastning till låg risk. Tidigare forskning har identifierat möjligheter till att överträffa marknaden vilket motsäger hypotesen om den effektiva marknaden. LÄS MER

 3. 3. Multiplar som investeringsstrategi : En kvantitativ studie om bolag på Stockholmsbörsen mellan åren 2008- 2018

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Victoria Öhlin; Vanja Sakotic; [2019]
  Nyckelord :Investment strategy; multiples; relative valuation; efficient-market hypothesis; excess return; Investeringsstrategi; multiplar; relativvärdering; effektiva marknadshypotesen; överavkastning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns olika investeringsstrategier som investerare kan använda sig av, att investera i låga multiplar är en strategi som har studerats väl. Genom att använda sig av låga multiplar kan investerare finna undervärderade bolag som på sikt genererar en överavkastning gentemot marknaden. LÄS MER

 4. 4. Värdeinvestering på en effektiv svensk marknad: En strategi för överavkastning? : En kvantitativ studie som testar den effektiva marknadshypotesen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ludvig Lind; Axel Björland; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Blankning på Stockholmsbörsen : Samband mellan stora blankningspositioner och riskjusterad avkastning på Stockholmsbörsens Small-, Mid- och Large Cap-listor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Erik Vänstedt; Simon Hantelius; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Problembakgrund och problemdiskussion: Blankning är en investeringsmetod som gör det möjligt för investerare att tjäna pengar på att en aktie minskar i värde. Denna investeringsmetod har genom historien varit kontroversiell och är ofta hårt reglerad i många länder. LÄS MER