Sökning: "ödrift"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet ödrift.

 1. 1. Effektivisering av ett mellanspänningsnäts drift vid en industri

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Johannes Murto; [2021]
  Nyckelord :reaktiv effekt; kondensatorbatteri; effektivisering; mellanspänningsnät; industri;

  Sammanfattning : Vid Karlsborgsverken finns en vilja att byta ut en del av en större mängd äldre reläskydd inom bruket för att kunna integrera mot ett nätövervakningssystem. Detta med syftet att inhämta mer information om det egna mellanspänningsnätet. Sedan tidigare har man övervakning på endast ett av brukets flertalet mellanspänningsställverk. LÄS MER

 2. 2. Ödrift av sportfastigheter : I samarbete med Sportfastigheter AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Waldemar Andersson; Erik Backlund; Johan Maier; Oskar Söderberg; Henrik Traneus; Qiancheng Yu; Maximilian Jatzkowski; [2021]
  Nyckelord :biobränsle; bränslekvalitet; substansförluster; fukthalt; data analys; lagring;

  Sammanfattning : Self-sufficient energy systems have been established as a local solution to the global increase in energy demand. This project, in collaboration with Sportfastigheter AB, aims to investigate the potential for energy self-sufficiency of sports facilities within Uppsala kommun. LÄS MER

 3. 3. Projekt ringen : Potentialen av ett närvärme- och närkylanät på Akademiska sjukhusets område i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Philip Wallgren; [2021]
  Nyckelord :Närvärme; Närkyla; Närvärmenät; Närkylanät; Kylmaskiner; Energieffektivisering; Effekttoppar; Fjärrvärme; Fjärrkyla; Fjärrvärmenät; Fjärrkylanät; Överskottsvärme; Driftoptimering; Värme; Energieffektivisering i byggnader; Ödrift; Energisäkerhet; Redundans; Diversifiering; Energiförluster; Värmemodellering;

  Sammanfattning : Region Uppsala manages the buildings at the hospital area in Uppsala and has in recent years worked intensively with energy efficiency measures affecting the buildings, which have also yielded successful results. To continue Region Uppsala’s energy efficiency effort, Region Uppsala intends to install a local heating and cooling network for the hospital area. LÄS MER

 4. 4. Potentialen för lokala energisystem i Sverige : En fallstudie av projektet med ödrift i Simris ur ett socialt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen; Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Hanna Langels; Oskar Syrjä; [2020]
  Nyckelord :Lokala energisystem; ödrift; acceptans; motstånd; Simris;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa fallstudie undersöker det lokala energisystemet i Simris och E.ONs pilotprojekt med ödrift i byn. Uppsatsen syftar till att undersöka potentialen för lokala energisystem i mindre svenska samhällen utifrån ett socialt perspektiv. Genom semistrukturerade intervjuer med lokalbefolkningen i Simris och projektledaren från E. LÄS MER

 5. 5. Resynchronisation of Islanded Power Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Emelie Frost; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The electricity demand and need of renewably produced electricity has increased the interest in locally produced electricity, also called distributed generation. The increase of distributed generation increases the risk of islanding, a state when a part of the grid has been electrically isolated. LÄS MER