Sökning: "360 Field"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden 360 Field.

 1. 1. DIGITALA HJÄLPMEDEL : Avvikelsehantering och kvalitetssäkring med hjälp av Autodesk BIM 360 Field En studie riktad mot Skanska Sverige AB, Region Hus Stockholm Bostäder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Tess Sköld; Richard Brettéus; [2019]
  Nyckelord :digitala hjälpmedel; byggnadsteknik; avvikelsehantering; BIM 360 Field;

  Sammanfattning : The purpose of the work was to analyze the existing deviation management process and how the process could be optimized using BIM 360 Field on behalf of Skanska Sverige AB. This is because the deviation management on several projects is not carried requirements at present, which is to use BIM 360 Field. LÄS MER

 2. 2. Data analysis and visualization of the 360degrees interactional datasets

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :David Lozano Prieto; [2019]
  Nyckelord :360degrees video; interactive nursing education; 360 data visualization; 360 data analysis;

  Sammanfattning : Nowadays, there has been an increasing interest in using 360degrees video in medical education. Recent efforts are starting to explore how nurse students experience and interact with 360degrees videos. LÄS MER

 3. 3. BIM 360 Field : Ett verktyg att tidseffektivisera besiktning

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emma Fagersson; Viktoria Hilmersson; [2019]
  Nyckelord :BIM; Besiktning; BIM 360 Field;

  Sammanfattning : Byggprocessen är lång från idé till färdig produkt och arbetsmetoder skiljer sig från olika företag. Denna studie handlar om hur besiktningsskedet kan effektiviseras med programvaran BIM 360 Field. LÄS MER

 4. 4. Aurora - a study on the guided meditation using immersive media

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Juliana Dantas Silva; [2019]
  Nyckelord :Human-Computer Interaction; Meditation; Virtual Reality; Positive Technology; Immersive Media; 360° VR video; Relaxation Response; Contemplative Inquiry;

  Sammanfattning : Meditation is a practice that promotes improvements in physical and mental health, according to previous studies. The proven benefits, such as relaxation and stress reduction, have attracted people's interest in initiating training. However, practice demands discipline, time, and dedication. LÄS MER

 5. 5. Enabling people with motor impairments to get around in 360° video experiences: Concept and prototype of an adaptable control systemEnabling people with motor impairments to get around in 360° video experiences: Concept and prototype of an adaptable control system

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Julia Deneke; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis is about an alternative control system for interacting with 360° videos and focuses on people with physical impairments (PI). People with PI face restrictions that keep them from exploring the world like able-bodied people. LÄS MER