Sökning: "8 OCH mars"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden 8 OCH mars.

 1. 1. Har vitamin-D skyddande effekt mot luftvägsinfektion?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Ariana Faqiri; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; Luftvägsinfektion; Vitamin D;

  Sammanfattning : Bakgrund: Luftvägarna inkluderar flera olika delar bland annat näsa, bihålor, svalg, struphuvudet, luftstrupen och lungor. Luftvägarna kan infekteras av virus eller bakterier och kan leda till inflammation. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med Covid-19 : En allmän litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Michelle Martyn; Moghim Hashemi; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; Pandemi; Sjukhus; Sjuksköterskor; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: 11 mars 2020 bekräftade World Health Organisation att Covid-19 är en global pandemi som kommer att drabba alla länder. Mer än 418 miljoner konstaterade fall av smitta har rapporterats in och mer än 5,8 miljoner människor har avlidit globalt från pandemins start till februari 2022. LÄS MER

 3. 3. The unfair representation of Neurodevelopmental disorders : A quantitative content analysis of the representation of neurodevelopmental disorders in Swedish news media

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Mariam Bafadhl; Therese Lindskog; [2022]
  Nyckelord :Neurodevelopmental disorders; Representation; Dagens Nyheter; Expressen; Stereotypes; Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; Representation; Dagens Nyheter; Expressen; Stereotyper;

  Sammanfattning : Purpose: This study aimed to investigate how neurodevelopmental disorders (NDs) are represented in the Swedish news media. The study can contribute to gaining more excellent knowledge about how Swedish news media such as Dagens Nyheter (DN) and Expressen represent disabilities such as NDs. LÄS MER

 4. 4. Okulära och neurooftalmiska manifestationer till följd av Covid-19 : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

  Författare :Thea Nilsson; Maja Holm; [2022]
  Nyckelord :SARS-CoV-2; Covid-19; okulära manifestationer; neurooftalmiska manifestationer;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa vilka okulära och neurooftalmiska manifestationer Covid-19 (SARS-CoV-2) kan orsaka. Ett sekundärt syfte var dessutom att lyfta fram de direkta och indirekta symtom och problem som en optiker bör vara medveten om vid undersökning av patienter som har drabbats av en SARS‑CoV‑2-infektion. LÄS MER

 5. 5. Live & Learn From Space - de framtida hemmen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och design

  Författare :Martina Claesson; [2021-06-22]
  Nyckelord :Hållbarhet; Möbler; Framtid; 3D-Printing; Spekulativ; Mars;

  Sammanfattning : "Live & learn from space" handlar om framtida bosättningar på Mars år 2035, där projektet utgår från den framtida kolonisten som bestämmer sig för att lämna jorden och bosätta sig på den röda planeten. Genom flera år av förberedelser närmar det sig avgång och Marsresan börjar bli verklighet. LÄS MER