Sökning: "Adam Jakobsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Adam Jakobsson.

 1. 1. B-ASIC - Better ASIC Toolbox : En verktygslåda som förenklar design och optimering av ASIC

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Angus Lothian; Ivar Härnqvist; Adam Jakobsson; Arvid Westerlund; Felix Goding; Jacob Wahlman; Kevin Scott; Rasmus Karlsson; [2020]
  Nyckelord :B-ASIC; ASIC; ASIC verktygslåda; Python ASIC; Python-bibliotek; programvaruteknik; mjukvaruutveckling; programvaruutveckling;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar ett arbete skriven av åtta studenter som läste kursen TDDD96 Kandidatprojekt i programvaruutveckling vid Linköpings universitet under vårterminen 2020. Projektets syfte var att utveckla en verktygslåda i Python och C++ för att konstruera signalbehandlade kretsar. LÄS MER

 2. 2. Resande seniorer på nätet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Adam Jakobsson; Pontus Lindberg; [2015]
  Nyckelord :Digital Channels; Seniors; Relationship Marketing; Social Media; Target Group; Tourism; Kulturresor Europa; Digitala kanaler; Seniorer; Relationsmarknadsföring; Sociala medier; Målgrupp; Turism; Kulturresor Europa;

  Sammanfattning : Denna uppsats har syftat till att göra en kartläggning över hur personer över 55 år använder digitala kanaler inför resor samt deras åsikter kring denna användning. Genom en fallstudie av Kulturresor Europa har studien fått ett producentperspektiv som kan relateras till kartläggningen av åldersgruppen. LÄS MER

 3. 3. Kuna Yala – Effekter av lokal involvering inom destinationsutvecklingen : B-uppsats

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Adam Jakobsson; Pontus Lindberg; [2014]
  Nyckelord :Community based tourism; Destination development; San Blas Islands; Kuna Yala; Lokalsamhällsbaserad turism; Destinationsutveckling; San Blasöarna; Kuna Yala;

  Sammanfattning : This essay has examined how the local community is involved with the tourism development on the San Blas islands and how it effects the destinations development. The method of choice has been a qualitative interview with an operator that offers trips to the destination. LÄS MER

 4. 4. Skapa ett equalized underhålls/planeringsprogram samt minimera driftstopp

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Joakim Johanssson; Adam Jakobsson; [2012]
  Nyckelord :equalized;

  Sammanfattning : This report is a thesis on requests from Sandvik Mining and Construction (SMC) in autumn of 2012. The goal of this work was to study the feasibility of creating and implementing an Equalized preventive maintenance program in SMC maintenance operations and reduce downtime for preventive maintenance (PM). LÄS MER