Sökning: "normkritik pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden normkritik pedagogik.

 1. 1. HR:s perspektiv på personalstrategi och ålder. En kvalitativ intervjustudie i fem organisationer.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Anna Ellika Ström; [2022]
  Nyckelord :Mångfald; inkludering; mentorskap; lärande; work-life balance; Social Sciences;

  Sammanfattning : Fler generationer än någonsin ska idag samsas på arbetsmarknaden och i våra organisationer, samtidigt som många upplever att det är svårt att få tag i rätt kompetens och vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare för alla åldrar ökar. Denna uppsats intresserar sig för HR-funktionens syn på hur man arbetar personalstrategiskt ur ett åldersperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Mångfald i förskolans barnlitteratur : En enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Pernilla Viberg; [2022]
  Nyckelord :mångfald; barnlitteratur; förskola; norm; normkritik;

  Sammanfattning : Inledning Denna studie fokuserar på mångfalden i förskolans barnlitteratur. Ur ett normkritiskt perspektiv undersöks om och hur mångfald återfinns i barnlitteraturen på förskolan, både i bokhyllan och i undervisningen. LÄS MER

 3. 3. “Det är något särskilt med svenskämnet” : En kvalitativ studie om differentieringens utmaningar och möjligheter i ämnet svenska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ebba Salomonsson; Caroline Ekberg; [2022]
  Nyckelord :Begränsad kod; differentierad undervisning; normkritik; normkritisk pedagogik; skolspråk; utvidgad kod; vardagsspråk; ämnesparadigm;

  Sammanfattning : I det här examensarbetet undersöks varför betygsdifferentieringen är större inom svenskämnet i jämförelse med övriga ämnen när det kommer till elevers genus och socioekonomiska bakgrund. Det tycks vara något “särskilt med svenskämnet” som är särskilt utmanande när det kommer till det kompensatoriska uppdraget och elevers olika språkerfarenheter. LÄS MER

 4. 4. Lärares användning av boksamtal i samband med högläsning i klassrummet : En kvantitativ studie om hur lärare F-3 använder sig av ett genusmedvetet boksamtal koppad till högläsningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elin Lundberg; Anna Norgren; [2022]
  Nyckelord :Gender; sex; read-aloud literature; elementary school; F-3; survey; norm critics; book talk; Aidan Chambers; Louise Rosenblatt; data analysis; Genus; kön; högläsningslitteratur; grundskola; F-3; enkät; normkritik; boksamtal; Aidan Chambers; Louise Rosenblatt; dataanalys;

  Sammanfattning : I vår första studie som gjordes under SA1 visade det sig att även om lärare ansåg sig vara normkritiska vid valet av högläsningsböcker så visade det sig inte riktigt när vi analyserade böckerna. Vi funderade då på om den normkritiska aspekten kommer in i arbetet med böcker, alltså boksamtal. LÄS MER

 5. 5. Grundlärares och läromedels påverkan i det heteronormativa klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Shamoun Patricia; Nathalee Wilund; [2022]
  Nyckelord :Läromedel; normkritik; läromedelsval; heteronorm; queer; grundlärare; årskurs F-9;

  Sammanfattning : Denna studie har behandlat lärares val av läromedel när det kommer till normkritiskt tänkande kring heteronormen. Syftet med studien har varit att undersöka hur lärare inom grundskolan arbetar normkritiskt kring heteronormen genom valet av läromedel och dess användning. LÄS MER