Sökning: "Advanced"

Visar resultat 1 - 5 av 3497 uppsatser innehållade ordet Advanced.

 1. 1. Patienters upplevelse av självbestämmande - vid avancerad cancersjukdom i den tidiga fasen av palliativ vård

  Magister-uppsats,

  Författare :Annelie Dagobert; Rebecka Simonsson; [2023-03-30]
  Nyckelord :självbestämmande; palliativ vård; avancerad cancersjukdom; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med avancerad cancersjukdom har allt längre överlevnad till följd av utvecklade onkologiska behandlingsalternativ. Detta medför allt längre period som patienten lever med en livshotande diagnos och de biverkningar och existentiella behov som följer på behandling som inte syftar till att bota. LÄS MER

 2. 2. VIDEO GAME-BASED LANGUAGE LEARNING AND LITERACY A systematic review of the current state of research on video game-based learning and language learning

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Oscar Holst; [2023-02-01]
  Nyckelord :game-based learning; language learning; literacy;

  Sammanfattning : Over the last decades, the video game medium has become increasingly popular-ized and technologically advanced. Consequently, the learning sciences have started to investigate the pedagogical potential of this medium. Literacy researchers have argued that unique features of the video game medium offer possibilities for effective language learning. LÄS MER

 3. 3. Exploring GANs to generate attack-variations in IoT networks

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Gustaf Bennmarker; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Data driven IDS development requires a vast amount of data to be effective against future attacks and a big problem is the lack of available data. This thesis explores the use of GANs (Generative adversarial networks) in generating attack data that can be used as apart of a training set for an IDS to improve the robustness against adversarial attacks. LÄS MER

 4. 4. PAMPaR: Parallel Analysis of miRNAs, Proteins and RNAs. Dynamic Profiles of miRNAs, mRNAs and Specific Proteins in Mouse Embryonic Stem Cells Differentiating into Neural Precursors

  Master-uppsats, KTH/Proteinvetenskap

  Författare :Amelie Carlström; [2023]
  Nyckelord :PAMPaR; SPARC; Proximity extension assay; Neuronal differentiation; Mouse embryonic stem cells; PAMPaR; SPARC; Proximity extension assay; Neuronal differentiering; embryonala musstamceller;

  Sammanfattning : MikroRNA-molekyler (miRNA) är viktiga icke-kodande RNA-molekyler för post-transkriptionell reglering av proteinkodande gener. De har även effekter på många cellulära processer såsom differentiering. De biosyntetiska reaktioner som skapar miRNA involverar proteiner som själva regleras av miRNA. LÄS MER

 5. 5. Can spawning site temperature regimes cause spawning time divergence in sympatric whitefish ecotypes? : Comparison of two hypotheses

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Joni Riihimaa; [2023]
  Nyckelord :Coregonus lavaretus; Hatching time; Spawning habitat; Spawning time; Temperature dependence;

  Sammanfattning : The spawning time differs between sympatric ecotypes of lake-dwelling whitefish (Coregonus lavaretus) and this temporal divergence can be linked to the type of spawning habitat used (i.e., streams, littoral or profundal). LÄS MER