Sökning: "Ahmad Hanash"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ahmad Hanash.

  1. 1. Virtuell gimbal-kamera : Digitalisering av ett mekaniskt gimbal-system

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

    Författare :Dennis Berntsson; Robin Boregrim; Axel Gard; Ahmad Hanash; Anna Larsson; Peter Wickenberg; Carl Wikström; Emil Wiman; [2021]
    Nyckelord :Kamera; drönare; gimbal; virtuell;

    Sammanfattning : I denna rapport beskrivs det arbete och resultat som utförts i kursen TDDD96- Kandidatprojekt i programvaruutveckling. Teamet som utvecklade projektet bestod av åtta civilingenjörsstudenter som studerar på data- eller mjukvaruutvecklingsprogrammet. LÄS MER