Sökning: "Carl Wikström"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Carl Wikström.

 1. 1. "Jag vill spara etiskt, men vad har jag för alternativ?" : En kvantitativ studie av etiska restriktioners påverkan på svenska fonders prestation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alfred Atterby; Adam Ekström Hagevall; Carl Wikström; [2019]
  Nyckelord :funds; ethical restrictions; risk-adjusted return; multiple linear regression; significance testing; fonder; etiska restriktioner; riskjusterad avkastning; multipel linjär regression; signifikanstest;

  Sammanfattning : During the last few decades, the Swedish population has shown an increased interest in investment fund savings, and more than 60% of Swedish citizens are saving through funds today. In addition to this, awareness on climate change and related risks has increased, which has contributed to a greater focus on corporate sustainability among Swedish companies. LÄS MER

 2. 2. El Gamal Mix-Nets and Implementation of a Verifier.

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Erik Larsson; Carl Svensson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A mix-net is a cryptographic protocol based on public key cryptography which enables untraceable communication through a collection of nodes. One important application is electronic voting where it enables the construction of systems which satisfies many voting security requirements, including verifiability of correct execution. LÄS MER

 3. 3. Marknadsföring av utbildningsprogram med ekonomiinriktning vid högskolor och universitet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Isabelle Andersson; Rebecca Nordström; Madeleine Wikström; [2010]
  Nyckelord :Mälardalens högskola; utbildningsprogram med ekonomiinriktning; högskolor och universitet; studentens utbildningsval; marknadsföring; sociala medier;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGTitel: Marknadsföring av utbildningsprogram med ekonomiinriktning vid högskolor och universitetSeminariedatum: 4 juni 2010Kurs: Kandidatuppsats i företagsekonomi, FÖA300, 15 hpFörfattare: Isabelle Andersson, Rebecca Nordström och Madeleine WikströmHandledare: Carl G ThunmanNyckelord: Mälardalens högskola, utbildningsprogram med ekonomiinriktning, högskolor och universitet, studentens utbildningsval, marknadsföring, sociala medierSyfte: Syftet med uppsatsen är att presentera och beskriva en ny modell för marknadsföring av utbildningsprogram med ekonomiinriktning vid högskolor och universitet, samt en strategi för hur modellen praktiskt kan tillämpas av marknadsförare vid Mälardalens högskola.Metod: För att uppnå syftet samlades vetenskaplig information in, en för- respektive huvudundersökning genomfördes och all den insamlade informationen analyserades. LÄS MER

 4. 4. " : ..hennes tankars finaste vibrationer." Upplevelsen av verken A House for Edwin Denby, Uppbrottet och Hur skulle det gå om alla gjorde så?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad

  Författare :Johanna Nilsson; []
  Nyckelord :Bildanalys; Upplevelsebegreppet; Konstpedagogik; Perceptionsteori;

  Sammanfattning : Att möta konst kan ske på många olika sätt och skapa många olika känslor. Upplevelsen är ett centralt begrepp i konsten och det är det som jag i den här uppsatsen har fokuserat på. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur olika perspektiv och erfarenheter påverkar ens konstupplevelse. LÄS MER