Sökning: "Albert Bandura"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Albert Bandura.

 1. 1. Mobbning i skolan - En litteraturstudie om mobbning i skolan bland barn och unga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Hyvi Abdulrahman; Fatmé Menhem; [2020]
  Nyckelord :Bullying at school; Children and youths; Factors of bullying; Health consequences; Social cognitive theory;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate potential factors of why children and youths generally start bullying, but also the long and short-term effects bullying has on its victims. In order to answer the research questions, the method used was a systematic literature review which includes collecting data by using databases such as Libsearch and Swepub. LÄS MER

 2. 2. "Nu får du skärpa dig! : En essä om pedagogens förhållningssätt i mötet med barn som har svårt att hålla sig inom förskolans ramar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Carolina Nordlund Figari; [2020]
  Nyckelord :environment; learning; difficulty concentrating; emotions; social skills; power; interaction; omgivning; lärande; koncentrationssvårigheter; känslor; social kompetens; makt; samspel;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate how I, as a preschool educator, treat a child who I find difficult to adhere to the preschool´s rules and routines. It is based on three different situations that tell how the relationship between the child and me took place. The focus is not on the child but on me as an educator. LÄS MER

 3. 3. Why we don’t change for climate change : motivational effects of different perspectives

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Adam Wallin; [2019]
  Nyckelord :climate change; social cognitive theory; motivation; engagement; communication;

  Sammanfattning : Lately, climate change communications have shifted focus from confirming the problem to promoting solutions, a move that involves more complex cognitive functions of motivation and social contexts. Increased media coverage of climate change solutions has not lead to an increase in climate engagement, implying that it’s not the volume but the design of climate change communication that matters most. LÄS MER

 4. 4. Elever med matematikängslan : En kvalitativ studie om matematiklärares syn på matematikängslan samt hur de arbetar för att förebygga detta hos elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Vana Ajmaya; Marjana Shabo; [2019]
  Nyckelord :Elever; förebygga; inställning; matematiklärare; matematikängslan; påverkan och socialkognitiva teorin;

  Sammanfattning : I denna studie undersöktes det hur matematiklärare i mellanstadiet uppfattar fenomenet matematikängslan samt vilka faktorer de anser påverkar elevers inställning kring matematik. Vidare syftade studien till att inhämta kunskaper om hur dessa lärare arbetar för att förebygga att matematikängslan uppstår bland elever. LÄS MER

 5. 5. Implementering av utökad fysisk aktivitet i skolor i hälsofrämjande syfte : Undersökning om elevers upplevelser av pulsträningspass i jämförelse med idrottslektioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Johan Roslund; [2019]
  Nyckelord :physical education; health; secondary school; social cognitive theory; idrott och hälsa; hälsa; högstadiet; social cognitive theory;

  Sammanfattning : Eftersom att ungdomar inte rör på sig tillräckligt har en trend bland skolor i Sverige utvecklats att implementera pulsträningspass, bland annat med avsikt att främja elevers hälsa. Syftet med undersökningen var att öka förståelsen av hur elever upplever det hälsofrämjande arbetet på pulsträningspass i jämförelse med det hälsofrämjande arbetet på idrottslektioner. LÄS MER