Sökning: "Alexander rad"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Alexander rad.

 1. 1. SAMVERKAN FÖR HELHETEN : En uppsats om hämmande och främjande faktorer i ett samverkansprojekt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Alexander Németh; [2019]
  Nyckelord :Samverkan; Myndighet; Kommun; Region; Policy; Implementering; Danermark; Flexibilitet; Politik;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att, utifrån ett samverkansprojekt som tre statliga organisationer deltagit i, studera vilka faktorer som hämmar och vilka faktorer som främjar samverkan. Genom samtalsintervjuer med fem aktörer inom tre statliga organisationer har material framtagits och studerats kvalitativt. LÄS MER

 2. 2. App eller papp? : En studie om hur Matteappen påverkar elevernas motivation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Azhar Alimadi; Alexander Chamma; [2019]
  Nyckelord :Digitalisering; Matteappen; motivation; digitala läromedel; digital kompetens; undervisning.;

  Sammanfattning : I det här examensarbetet kommer vi att synliggöra hur användning av Matteappen påverkar elevernas motivation i matteundervisning på högstadiet. Syftet med arbetet är att undersöka hur mycket traditionell undervisning skiljer sig från undervisning som använder Matteappen samt vilken inställning elever har till Matteappen. LÄS MER

 3. 3. Lagen om företagsrekonstruktion - ett brottsverktyg? : En komparation mellan svensk och finländsk insolvensrätt

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Alexander Tönnäng; [2019]
  Nyckelord :Insolvensrätt; Företagsrekonstruktion; Lönegaranti;

  Sammanfattning : Företagsrekonstruktion är ett förfarande som regleras i lagen om företagsrekonstruktion, (1996:764), LFR, och syftar till att rekonstruera livsdugliga företag och således undvika onödiga konkurser. I Finland finns ett motsvarande förfarande vilket kallas företagssanering och det förfarandet regleras i lagen om företagssanering (25.1. LÄS MER

 4. 4. Stad och Land

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Nilsson Alexander; [2018]
  Nyckelord :Miljömedvetenhet; Landsbygd; Stad; Miljösociologi; Environmental; awareness; Sociology;

  Sammanfattning : Miljömedvetenhet är ett begrepp som ofta används i media för att beskriva hur pass medveten en person är om hur dennes beteende och attityd påverkar miljön. Begreppet används ofta för att beskriva personer, företag eller organisationer,men även ibland länder. LÄS MER

 5. 5. Gränsöverskridande samarbeten vid innovationsutveckling : En studie om sambandet mellan komplexiteten i innovationsutvecklingsprocesser och tillämpandet av öppen innovation; fallet Ikea

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Alexander Simonson; Natali Ani Arzoumalian; [2018]
  Nyckelord :Open innovation; cross-border cooperation; innovation; disruptive innovation; incremental innovation; radical innovation; complexity; inside-out innovation; outside-in innovation.; Öppen innovation; gränsöverskridande samarbete; innovation; disruptiv innovation; inkrementell innovation; radikal innovation; komplexitet; innifrån-ut innovation; utifrån-in innovation.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Företagens interna innovationsfunktioner minskas samtidigt som företagen i större utsträckning väljer att tillämpa öppen innovation, gränsöverskridande samarbeten. Massor av forskning visar på att öppen innovation innebär en rad fördelar och möjligheter, men även utmaningar. LÄS MER