Sökning: "Alexi Lampinen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Alexi Lampinen.

 1. 1. Skyfallskartering och åtgärdsanalys för Akademiska sjukhuset i Uppsala : Hydraulisk modellering i MIKE 21 och känslighetsanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Alexi Lampinen; [2020]
  Nyckelord :Cloudburst analysis; pluvial flooding; urban flooding; flood control; GIS; SCALGO.; Skyfallsanalys; pluvial översvämning; översvämningsåtgärder; skyfallshantering; GIS; SCALGO; samhällsviktig verksamhet.;

  Sammanfattning : Översvämningar till följd av skyfall har blivit allt vanligare och förväntas att öka i takt med klimatförändringarna. Översvämningar kan ställa till stora skador för ett samhälle, framförallt när de samhällsviktiga verksamheterna blir drabbade. LÄS MER

 2. 2. Sensorbaserad kvalitetskontroll av råvatten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Lina Oskarsson; Esmeralda Frihammar; Mathias Wallin; Madeleine Gobl; Ylva Kjellgren; Alexi Lampinen; Jennifer Jonsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport är utförd på uppdrag av företaget Norrvatten vilka driver vattenverket Görvälnverket i Jakobsberg utanför Stockholm. Studien är uppdelad i tre huvudmål. Det första målet innefattar att utföra en analys av befintlig mätdata från en sensor som sitter inuti vattenverket. LÄS MER