Sökning: "Alien Creature"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alien Creature.

  1. 1. Hur man skapar ett filmmonster : En analys av creature design inom sci-fi-skräck

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

    Författare :Johan Ströman; [2018]
    Nyckelord :Creature Design. Narrativ funktion. Complex discovery plot;

    Sammanfattning : I denna uppsats undersöks creature design samt narrativ teori kring skräckfilmer för att ta reda på hur man kan skapa filmmonster vars utseende kan berätta och föra fram en fängslande historia. Ett väldesignat monster lever kvar i publikens minnen, och skapar ikoner för sin tidsperiod eller sin genre. LÄS MER