Sökning: "Alla Yildiz"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Alla Yildiz.

 1. 1. Patienternas kost- och vätskeregistreringar på sjukhus : Kvalitativ studie om vårdpersonalens upplevelser av dokumentering av kost- och vätskeregistreringar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Robin Yildiz; Erik Hedlund; [2019]
  Nyckelord :Malnutrition; nurses experiences; documentation; dehydration; implementation; Malnutrition; sjuksköterskors upplevelser; dokumentation; dehydrering; implementering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Undernäring och dehydrering är ett allvarligt men vanligt problem inom sjukvården som har konsekvenser för både patient och samhälle. Adekvat nutritionsvård är viktigt för att främja hälsa och förebygga ohälsa hos patienten. LÄS MER

 2. 2. Mögelrisker i Sverige olika år gentemot standardklimat : En jämförelse hur olika geografiska platser med olika klimat har olika mögelrisker gentemot alla modeller som baseras på standardklimat.

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Erdem Yildiz; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Emotioner i företaget WeSC:s marknadsföring : Tillämpningen av en subkulturs livsstil i varumärket

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Sociologi; Högskolan Dalarna/Sociologi

  Författare :Pinar Yildiz; Farida Aslan; [2009]
  Nyckelord :subkultur; varumärkesstrategi; marknadsföring; WeSC; skateboarding; symbolisk interaktionism; reklamfilm; emotioner;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker den emotionella dimensionen i det kommersiella företaget WeSC:s marknadsföring genom att göra en kvalitativ innehållsanalys på datamaterialet som har bestått av en av deras senaste reklamfilmer, sekundära intervjuer som gjorts med grundaren Greger Hagelin, företagets presentation i boken Superbrands Sverige (2004) samt på hemsidan. Vi har även kompletterat analysen genom att göra en sekundär analys på forskaren Rebecca Beals studier av den subkultur som WeSC använder sig utav i sin emotionellt säljande marknadsföring. LÄS MER

 4. 4. Kapitalstruktur : Påverkar skuldsättningsgraden företagets P/BV?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Ayse Yildiz; Pouya Trio; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Finansiering är något alla företag gör, små som stora. Val om hur eget kapital och skulder inom ett bolag skall finansieras kallas för kapitalstruktur. Då det finns många olika alternativ av kapitalstruktur blir valet ett individuellt beslut för varje företag. LÄS MER