Sökning: "Erik Hedlund"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Erik Hedlund.

 1. 1. Simulation and modelling of crowd control within the context of riots

  Kandidat-uppsats, KTH/Datavetenskap

  Författare :Erik Hedlund; Tobias Vinsa; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This project aims to shed light on the abilities of simulation to optimize crowd control management strategies. Simulations were chosen because the difficulties of analyzing crowd control management strategies during an ongoing riot. LÄS MER

 2. 2. Filbornaverket : En analys på ombyggnationen av pannan med avseende på kväveoxidutsläpp

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Ingemar Hedlund; Erik Ovenmark; [2019]
  Nyckelord :Filbornaverket; SNCR; NOx-emission; Öresundskraft Kraft Värme AB; NOx-reduction; Filbornaverket; SNCR; NOx-utsläpp; Öresundskraft Kraft Värme AB; NOx-reduktion;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att studera en ombyggnation av SNCR-anläggningen i Filbornaverket, enavfallseldad rosterpanna, på uppdrag av Öresundskraft Kraft & Värme AB. Anledningen var attse om en minskning av NOx-utsläpp var möjlig då det innebär en minskning av försurning avskog och mark. LÄS MER

 3. 3. Patienternas kost- och vätskeregistreringar på sjukhus : Kvalitativ studie om vårdpersonalens upplevelser av dokumentering av kost- och vätskeregistreringar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Robin Yildiz; Erik Hedlund; [2019]
  Nyckelord :Malnutrition; nurses experiences; documentation; dehydration; implementation; Malnutrition; sjuksköterskors upplevelser; dokumentation; dehydrering; implementering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Undernäring och dehydrering är ett allvarligt men vanligt problem inom sjukvården som har konsekvenser för både patient och samhälle. Adekvat nutritionsvård är viktigt för att främja hälsa och förebygga ohälsa hos patienten. LÄS MER

 4. 4. Från formell till ekonomisk arbetsgivare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Hedlund; [2018]
  Nyckelord :skatterätt; ekonomisk arbetsgivare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sverige har föreslagit ett införande av en ändrad syn på arbetsgivarbegreppet från ett skatteperspektiv. Historiskt sett har Sverige alltid tillämpat ett så kallat formellt, eller legal, synsätt på vem som är arbetsgivare. LÄS MER

 5. 5. Mellan grisjobb och ödmjukhet : En kvalitativ studie om mäns upplevelser av mening och maskulinitet inom supporterkulturen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Erik Hedlund; Erik Nygren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen bygger på en kvalitativ studie om hur män i norra Sverige upplever mening och maskulinitet inom hockeysupporterkulturen. Det teoretiska ramverket utgörs av David Inglis resonemang för att definiera kultur; Connells och Messerschmidts teori om hegemonisk maskulinitet samt Erving Goffmans teoretiska begrepp intrycksstyrning, fasad och stigma. LÄS MER