Sökning: "strukturell analys"

Visar resultat 1 - 5 av 122 uppsatser innehållade orden strukturell analys.

 1. 1. En analys av Armeniens och Azerbajdzjans twitteranvändande om konflikten över Nagorno-Karabach

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oskar Lindqvist; Isac Johnsson; [2021]
  Nyckelord :Twitter; Armenien; Azerbajdzjan; Nagorno-Karabach; Realism; Strukturell Realism; Offensiv Realism; Defensiv Realism; Klassindelande Analys; Kvantitativ Analys; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna artikeln behandlar Armeniens och Azerbajdzjans twitteranvändande kring konflikten över Nagorno-Karabach. Syftet med artikeln är att utifrån strukturell realism som den teoretiska basen, analysera Armenien och Azerbajdzjans tweets. LÄS MER

 2. 2. ”Tiden räcker inte till… En olustig känsla överlag...” : En kritisk analys av föräldrars upplevelser av arbetssamhället

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Tim Hallbäck; Frida Jakobsson; [2021]
  Nyckelord :Labour; labour-society; criticism of labour; child perspective; preschool; one-dimensional paradigm; Arbete; arbetssamhället; arbetsnorm; arbetskritik; barnperspektiv; förskola; endimensionellt paradigm;

  Sammanfattning : Att barn spenderar sina dagar på förskolan medan föräldrarna lönearbetar tillhör vanligheten. Barns vistelsetid på förskolan står generellt i proportion till förälderns arbetstid. Förskolan är en plats för fostran och socialisation, och lönearbetet en möjlighet till självrealisation. LÄS MER

 3. 3. Acceptans av bitcoin : Ett föreslaget ramverk

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Michael Foremar; Jim Löwhagen; [2021]
  Nyckelord :Bitcoin; Technology acceptance model; Uppfattad risk; Strukturell ekvationsmodellering;

  Sammanfattning : Bitcoin är en teknologi som etableras allt mer i samhället. Med dess ökade etablering i åtanke, ämnar denna studie undersöka hur acceptans av Bitcoin kan studeras. LÄS MER

 4. 4. USA - ett föredöme eller skräckexempel? : En kritisk analys av strukturell rasism i samband med mötes- och demonstrationsfriheten i USA

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Lukas Nygårdh; [2021]
  Nyckelord :Freedom of assembly; police brutality; structural racism; Black Lives Matter; human rights; theoretical analysis; Mötes- och demonstrationsfrihet; polisbrutalitet; strukturell rasism; Black Lives Matter; mänskliga rättigheter; teoretisk analys;

  Sammanfattning : Police brutality is a problematic feature of the American society that has caused civil unrest among the vast majority. The excessive use of force from American police forces sparked off a wave of protests during 2020 in which people called for the abolishment of unnecessary and unethical police violence against civilians. LÄS MER

 5. 5. Socialtjänstens arbete med unga män som utövar våld : En kvalitativ studie om socialtjänstens förändringsarbete

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Lisa Nordh Hedenskog; Josefin Andersson; [2020]
  Nyckelord :Socialsekreterare; förändringsarbete; våld; samverkan; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Varje år avlider cirka 200 000 unga i åldrarna 10 – 29 till följd av ungdomsvåldet i världen, och våldet är den fjärde största orsaken till att unga människor avlider. Detta skapar inte bara konsekvenser som påverkar våldsutövaren, offren och deras familjer, utan även strukturellt i samhället på lång sikt. LÄS MER