Sökning: "strukturell analys"

Visar resultat 1 - 5 av 139 uppsatser innehållade orden strukturell analys.

 1. 1. Can an alternative cosmovision challenge the market hegemony? : an analysis of article 6.8 in the Paris agreement

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Amanda Björksell; [2023]
  Nyckelord :climate negotiations; Paris agreement; Buen Vivir; ; Vivir Bien; article 6.8; climate justice; Bolivia; non-market approaches;

  Sammanfattning : A rising global temperature and increased emissions, in combination with the slow progress of the yearly climate negotiations shows that there is something hindering the radical improvement needed to protect both the planet and humanity. The outset for this thesis is to study the UN climate negotiations and the alternative discourse that can question the hegemony. LÄS MER

 2. 2. Regression with Bayesian Confidence Propagating Neural Networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Raghav Rajendran Bongole; [2023]
  Nyckelord :Machine Learning; Neural Networks; Brain-like computing; Bayesian Confidence Propagating Neural Networks; Maskininlärning; neurala nätverk; hjärnliknande datorer; Bayesian Förtroendespridande neurala nätverk;

  Sammanfattning : Bayesian Confidence Propagating Neural Networks (BCPNNs) are biologically inspired artificial neural networks. These networks have been modeled to account for brain-like aspects such as modular architecture, divisive normalization, sparse connectivity, and Hebbian learning. LÄS MER

 3. 3. Perspektiv på samisk delaktighet - : En digital Photovoicestudie

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Ann-Jeanett Stål; [2023]
  Nyckelord :diskriminering; hälsa; minoritetslag; samer; urfolk;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning visar att urfolk har en sämre hälsa än majoritetsbefolkning. Samernas hälsostatus är i jämförelse med andra urfolk god men det framträder en problematik kring psykososocial hälsa. Delaktighet och inflytande är hälsofrämjande faktorer samt att det också finns ett rättsligt perspektiv på delaktighet. LÄS MER

 4. 4. ”Growing up in a home, people look at you and they think, you’re probably just going to turn out being on the street either way” : En narrativ analys om fem unga kvinnors berättelser om livet efter ett Child and Youth Care Centre i Kapstaden, Sydafrika

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Tanja Rijsdorp; Nilsson Sandra; [2022]
  Nyckelord :Child and Youth Care Centre; Unga kvinnor; Kapstaden; Risk- och skyddsfaktorer; Strukturella faktorer; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Barn och unga som blir placerade på ett Child and Youth Care Centre kommer från svåra familjeförhållanden, något som kan få negativa konsekvenser för deras utveckling. Denna studie syftade till att undersöka vilka skyddsfaktorer som hade en primär inverkan på de unga vuxna efter att de lämnat ett Child and Youth Care Centre i Kapstaden, och på vilket sätt dessa skyddsfaktorer har varit viktiga för att etablera ett självständigt liv. LÄS MER

 5. 5. Åldersdiskriminering och barnets processuella särställning i vårdnadsmål - En kritisk analys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Azalea Safaei; [2022]
  Nyckelord :folkrätt; public international law; diskriminering; discrimination; barnrätt; children s rights; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I ljuset av det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen aktualiseras frågan om barns processuella särställning, eftersom protokollet ställer kravet på att en sökande först har uttömt alla nationella rättsmedel. Som huvudregel har barn ingen rättslig handlingsförmåga, och kan inte själva uttömma de nationella rättsmedlen. LÄS MER