Sökning: "luminiscensdatering"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet luminiscensdatering.

 1. 1. Eoliska avlagringar och vindriktningar under holocen i och kring Store Mosse, södra Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Tim Bjermo; [2019]
  Nyckelord :Store Mosse; optiskt stimulerad luminiscens OSL ; kvartsdatering; flygsand; eoliska dyner; holocen; fjärranalys; LiDAR; optically stimualted luminiscence OSL ; quartz dating; aeolian sand; aeolian dunes; Holocene; remote sensing.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Eoliska sanddyner är en sällan undersökt resurs ur ett paleoklimatperspektiv. Genom att undersöka dynernas geomorfologi och strukturer kan de klassificeras som olika dyntyper. Eoliska sanddyner kräver speciella omständigheter och förutsättningar för att bildas och agerar värdefulla klimatarkiv för de tidperioder då de avsatts. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkas luminiscenssignaler från kvarts under laboratorieförhållanden?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Rebecka Stjern; [2017]
  Nyckelord :kvarts; luminiscensdatering; optisk stimulerad luminiscens OSL ; luminiscenssignaler; blekning; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Luminiscensdatering är ett viktigt verktyg inom geologin för att tidsbestämma geologiska avsättningsprocesser i jordens historia. Grundförutsättningen för en korrekt datering är att luminiscenssignalen genererad från ett mineral nollställs vid kontakt med solljus. LÄS MER

 3. 3. Kvartsmineralogins betydelse för en lyckad luminiscensdatering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Karin Walheim; [2017]
  Nyckelord :kvartsmineralogi; LA-ICP-MS; luminiscens; optiskt stimulerad luminescens OSL ; åldersdatering; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Optisk stimulerad luminiscens-analys (OSL-analys) är en metod som används för att datera bl.a. sediment från senkvartär tid. Det är av intresse för att ta reda på när geologiska händelser ägde rum och när isarna rört sig under senaste glaciationen och deglaciationen. LÄS MER

 4. 4. Luminescence Dating of Submarine Canyons: Application to the Monterey Canyon, California

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Catharina Heerema; [2016]
  Nyckelord :Luminescence dating; single grains; Monterey canyon; submarine canyon; sand waves; turbidites; Gravitationsflöde; marin ravin; Monterey Canyon; sanddeponering; sandvågor;

  Sammanfattning : Submarine canyons are major geomorphic features, transporting large quantities of sediments from land to the deep sea. These sediments contain nutrients, enabling life in the deep sea and potentially forming hydrocarbon reservoirs. LÄS MER