Sökning: "Aluminiumbehandling"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Aluminiumbehandling.

 1. 1. Aluminiumbehandling som sjörestaureringsåtgärd i Stora och Lilla Ullfjärden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Maja Sellergren; [2022]
  Nyckelord :Aluminum treatment; lake restoration; algal blooms; Bayesian decision analysis; Aluminiumbehandling; sjörestaurering; algblomning; bayesiansk beslutsanalys;

  Sammanfattning : Stora och Lilla Ullfjärden är två sjöar som tillhör den innersta delen av en vik i Mälaren. Här har den höga fosforbelastningen länge varit ett problem då den leder till kraftig algblomning varje år. LÄS MER

 2. 2. Framtidens vattenvård : en kvantifiering av internbelastningen av fosfor i Vansjön och Nordsjön i Norduppland

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Författare :Caroline Agrillo; Jens Fölster Jens Fölster; [2021]
  Nyckelord :fosfor; internbelastning; eutrofiering; syrebrist; aluminiumbehandling; biomanipulation;

  Sammanfattning : En kvantifiering av internbelastningen av fosfor gjordes i de eutrofierade sjöarna Vansjön och Nordsjön i Norduppland genom fysiokemisk mätning av vattnet och fraktionsanalys samt inkuberingsanalys av sediment. Mycket låga syrehalter mättes under vintern 2021 medan vattnet var övermättat på syre under våren detsamma året. LÄS MER