Sökning: "Ann Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade orden Ann Andersson.

 1. 1. Microarray Quality Control using Artificial Neural Networks

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik; Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik

  Författare :Emil Andersson; [2019]
  Nyckelord :Artificial Neural Network; ANN; Microarray; Quality Control; Automated Quality Control; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : When using antibody microarrays to diagnose diseases, the process of quality control of the microarray data is an important step. Currently, a part of this process is performed manually by visual inspection. LÄS MER

 2. 2. Hur ensamkommande framställs i alternativmedia

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ann Andersson; Isabell Bero; [2019]
  Nyckelord :ensamkommande barn; alternativmedia; alternativ media; Samhällsnytt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att titta på hur alternativmedia i Sverige skriver om ensamkommande barn. Vår studie visar inte huruvida det som vald media har skrivit är sant eller inte, utan syftet är att visa på hur de ensamkommande barnen framställs av Samhällsnytt. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av sin sexualitet under och efter avslutad bröstcancerbehandling : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Ann-Sofi Andersson; Louise Åkesson; [2018]
  Nyckelord :body image; female; information; literature review; sexual health; information; kroppsuppfattning; kvinna; litteraturöversikt; sexuell hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Behandling mot bröstcancer medför olika biverkningar för kvinnor, bland annat torra slemhinnor, klåda och smärta vid samlag, samt deformation av ett eller båda brösten. Sammantaget kan dessa biverkningar inverka på kvinnors upplevelse av sin sexualitet. LÄS MER

 4. 4. Världsarvet södra Ölands odlingslandskap Det komplexa i att bevara ett levande världsarv, utveckla ett jordbruk, sälja en upplevelse och hantera klimatet i förändring.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Ann-Christin Andersson; [2018]
  Nyckelord :climate change; tourism; agriculture; world heritage; Social Sciences;

  Sammanfattning : Eighteen years since the agricultural landscape of southern Öland were inscribed on the World Heritage list, this study aims to investigate the effect on the agriculture that created and are maintaining the World Heritage. Its relation to the tourism and the threats of climate change. LÄS MER

 5. 5. Levnadsberättelsens användning inom omvårdnad till äldre personer med demenssjukdom på särskilt boende - ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Medicinska fakulteten

  Författare :Louise Andersson; Ann Ögge; [2018]
  Nyckelord :Levnadsberättelse; identitet; personcentrerad omvårdnad; särskilt boende; personer med demens; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: När en person med demens inte längre kommer ihåg sitt levda liv, kan oro och ångest uppstå. Ett sätt att lindra är att stödja identiteten genom kunskap om personens levda liv. Personal kan genom tillgång till levnadsberättelsen arbeta identitetsstärkande och personcentrerat. LÄS MER