Sökning: "Anna Öman"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Anna Öman.

 1. 1. Differentierad lönestruktur bland lärare : -på väg mot en "tredjelärare"?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Anna Öman; [2017]
  Nyckelord :teachers; reforms; cooperation; collegiality; individual payroll; lärare; reformer; samarbete; kollegialitet; individuell lönesättning;

  Sammanfattning : The reforms in the Swedish school system have been many in recent decades, and there is a dissatisfaction among today's teachers who are clear. Teachers 'Union Chairman Eva-Lis Sirén pronounced in an article on the Teachers' Association's website that teacher wages are a social problem. LÄS MER

 2. 2. A guide in the Big Data jungle

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Anna Ohlsson; Dan Öman; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This bachelor thesis looks at the functionality of different frameworks for data analysis atlarge scale and the purpose of it is to serve as a guide among available tools. The amount ofdata that is generated every day keep growing and for companies to take advantage of thedata they collect they need to know how to analyze it to gain maximal use out of it. LÄS MER

 3. 3. Personalbefrämjande åtgärder i företagens strategiarbete

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Åsa Carlsson; Anna Lindqvist; Lena Öman; [2004]
  Nyckelord :personalbefrämjande åtgärder; strategi; friskvård; nyckeltal;

  Sammanfattning : Vårt syfte med denna uppsats är att ta reda på vilka nyckeltal som de undersökta företagen använder och hur de ingår i företagens strategiarbete när det gäller personalbefrämjande åtgärder. Vi har konstaterat att personalbefrämjande åtgärder och nyckeltal ingår i strategiarbetet hos de undersökta företagen. LÄS MER