Sökning: "Anna Benjamin"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Anna Benjamin.

 1. 1. What About Tomorrow? Charting and Implementing Sustainability Solutions Today

  L3-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Martina Forbicini; Nahla Ahmed Hamid Maalla; Emily Silva; Boyan Wei; Sawinee Galaputh; Sebastian Wehrkamp; Nicolò Zagato; Ismat Fatema Fathi; Johannes Leonhard Schön; Christopher Marton; Mathias Peitersen; Anna Katrin Kraus; Flora Luise Dicke; Katla Eiríksdóttir; Jihyun Park; Emma Kurvits; Elaine M'nkubitu; Isha Sen; Jiqing Chen; Jansen Haneline; Lina Ahmed; Hedda Roberts; Takeshi Benjamín Kaji; Emma-Kate Chetty; Josefine Henman; Sonja Leyvraz; Yijiun Lin; Caitlin Birkholz; Finn Scott Goodall; Frank Bimpong; Jannick Leukers; [2021]
  Nyckelord :right to repair; sustainability certification; clean construction; low carbon heat transition; sustainable e-mobility; environmental diplomacy; circular electronics; industrial climate action; Social Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Bränslecellstruckar och dieseltruckar inom lagerverksamhet : En jämförande livscykelanalys och kostnadskalkyl

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Anna Tonner; Benjamin Nestorovic; [2018]
  Nyckelord :LCA; fuel cell MHE; hydrogen; cost analysis; LCA; bränslecellstruck; vätgas; kostnadskalkyl;

  Sammanfattning : Den miljöpåverkan förbränning av fossila bränslen ger upphov till måste minskas och med fortsatt ökad e-handel blir behovet att lagerverksamheter, där de interna transporterna oftast utgörs av dieseltruckar, större. Konkurrenskraftiga alternativa bränslen behövs för att tillgodose det ökade behovet. LÄS MER

 3. 3. Bränslecellstruckar och dieseltruckar inom lagerverksamhet : En jämförande livscykelanalys och kostnadskalkyl

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Anna Tonner; Benjamin Nestorovic; [2018]
  Nyckelord :LCA; fuel cell MHE; hydrogen; cost analysis; LCA; bränslecellstruck; vätgas; kostnadskalkyl;

  Sammanfattning : Den miljöpåverkan förbränning av fossila bränslen ger upphov till måste minskas och med fortsatt ökad e-handel blir behovet att lagerverksamheter, där de interna transporterna oftast utgörs av dieseltruckar, större. Konkurrenskraftiga alternativa bränslen behövs för att tillgodose det ökade behovet. LÄS MER

 4. 4. Att bygga ett barn : Hur konstrueras barnet i 1900-talets handböcker om barnuppfostran?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Christa Amnell; [2017]
  Nyckelord :barn; identitet; identitetskonstruktion; uppfostran; kritisk diskursanalys; Fairclough; Foucault;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur barnet konstrueras i 1900-talets populärvetenskapliga handböcker om uppfostran, samt huruvida konstruktionen av barnet har förändrats under det senaste århundradet. Uppsatsen diskuterar också hur de undersökta textavsnittens sätt att konstruera barnet kan påverka hur barnet konstrueras idag, år 2016. LÄS MER

 5. 5. Kropp & Knopp - En diskursanalys av två aktörers konstruktioner av transsexualism inom ramen för en statlig utredning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jenny Jalvelius; Lisa Grönlund; [2011]
  Nyckelord :sex reassignment; transsexual; discourse; gender identity; Social Sciences;

  Sammanfattning : Authors: Lisa Grönlund and Jenny Jalvelius Title: Body & Mind – A discourse analysis of two participants’ constructions of transsexualism within the frame of a public investigation [translated title] Supervisor: Mats Hilte Assessor: Anna Meeuwisse Lately transsexualism and transsexuals have received increased attention in media and in the field of research and we have aimed to contribute to the understanding of this condition and of how it can be constructed. The phenomenon transsexualism can be understood as a condition where a human being’s sex assignment and body do not agree with the gender identity of this person. LÄS MER