Sökning: "Fairclough"

Visar resultat 1 - 5 av 595 uppsatser innehållade ordet Fairclough.

 1. 1. Foucault, Fairclough och järnrörets diskursordning : En kritisk diskursanalys av maktförhållandet mellan representanter ur riksdagspartiet Sverigedemokraterna och kvällstidningen Expressen under den så kallade "Järnrörsskandalen"

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Isak Storm; [2020]
  Nyckelord :Discourse; power; hegemony; exclusionary mechanisms; order of discourse; Diskurs; makt; hegemoni; utestängningsmekanismer; diskursordning;

  Sammanfattning : Denna studie är en kritisk diskursanalys av tidningen Expressens artikelserie kring "Järnrörsskandalen" med särskilt fokus riktat kring hur Faircloughs tredimensionella analysmodell kan användas för att undersöka olika diskursordningar. Foucaults teori kring utestängningsmekanismer utgör även en betydande del av analysunderlaget och påvisar det komplexa förhållandet kring att försöka påvisa diskursens konstanta föränderlighet. LÄS MER

 2. 2. De estetiska ämnenas utveckling och betydelse under 2010-talet. : En kritisk diskursanalys av den offentliga debatten om de estetiska ämnenas positionering och betydelse efter gymnasiereformen 2011.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Jessica Andersson Ekström; [2020]
  Nyckelord :Estetisk verksamhet; GY11; förberedande konstnärliga skolor; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how the discourses about the position of the aesthetic subjects in the Swedish Education Policy are formed and presented in media texts. As the media today has a great power in society, is an arena for politicians to reach out, media players to raise current issues and the public to engage in opinion formation, this study is done through an analysis of media texts from the years between 2011-2018. LÄS MER

 3. 3. Breaking Myths! : Unveiling the storytelling processes in the reception of Hilma af Klint from the 1980s and 2010s

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Anni Reponen; [2020]
  Nyckelord :Hilma af Klint; Art criticism; spiritual art; early abstract art; art historiography; the 1980s; the 1990s; Moderna Museet; Swedish art;

  Sammanfattning : This dissertation studies the critical reception of Hilma af Klint trough three exhibitions: Spiritual in Art – Abstract Painting 1890-1985 (Los Angeles, 1986), Secret Pictures by Hilma af Klint, (Helsinki, 1988) and Hilma af Klint – A Pioneer of Abstraction (Stockholm, 2013), addressing the crucial prominent figures and voices in the discursive field around af Klint. The aim is carried out through the Critical Discourse Analysis by Norman Fairclough, coupled with Pierre Bourdieu's concept of the cultural field and habitus. LÄS MER

 4. 4. Queering the Growth Paradigm: A feminist critical discourse analysis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School; Lunds universitet/Master of Science in Development Studies; Lunds universitet/Master of Science in Social Studies of Gender

  Författare :Franziska Stambke; [2020]
  Nyckelord :Degrowth; Queer Theory; Feminist Critical Discourse Analysis; European Green Deal; Hegemony; Social Sciences;

  Sammanfattning : The European Green Deal is an example of a growth-oriented environmental policy approach. However, from the perspective of Degrowth, the narrative of unlimited growth is criticized. Therefore, this thesis analyses resistant texts in reaction to the set of environmental policy initiatives proposed by the European Green Deal. LÄS MER

 5. 5. Piercing the Veil of Reality Production : Examining the Impact of Discursive Practices within the Media with the Example of the German Hijab Debate.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Religionssociologi

  Författare :Carlotta Mezger; [2020]
  Nyckelord :Hijab Debate; Reality Construction; Public Discourse; Critical Discourse Analysis; Social Constructionism; Kopftuchdebatte;

  Sammanfattning : While reality is something experienced as an a priori condition, it is in fact constructed by many interlinked parameters of existence. This analysis aims to dissect the reality parameters determined by the media, examined with the example of the German hijab debate. LÄS MER