Sökning: "Fairclough"

Visar resultat 1 - 5 av 536 uppsatser innehållade ordet Fairclough.

 1. 1. Sökes: lång man, liten kvinna : En studie om heterosexualitetens villkor i Gift vid första ögonkastet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Genusvetenskap

  Författare :Sara Andersson Idén; [2019]
  Nyckelord :heteronormativity; gender; reality tv; power; experts; queer theory; Butler; Fairclough; heteronormativitet; kön; genus; reality-tv; makt; exporter; queerteori; Butler; Fairclough;

  Sammanfattning : This bachelor thesis examines how terms of heterosexuality are negotiated within the Swedish reality show Gift vid första ögonkastet (Married at first sight), which is presented as a social experiment where strangers marry each other and go on to live together for four weeks. The couples are matched by four experts (two psychologists, one sexologist and one couple’s counsellor), and their roles as professionals and distributors of knowledge are the main focus of this study as it permeates how the terms are negotiated by the six participants. LÄS MER

 2. 2. Hästtjejen och Konststudenten : En kritisk diskursanalys av styckmördare i två svenska lokaltidningar och Expressen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Emil Karlsson; Miriam Larsson Sposito; [2019]
  Nyckelord :CDA; Critical Discourse Analysis; Expressen; Nerikes Allehanda; Arbetarbladet; Murder; Gender studies; The Chivalry Hypothesis; Perpetrator; CDA; Kritisk diskursanalys; Expressen; Nerikes Allehanda; Arbetarbladet; Styckmord; Genus; Chivalry-hypotesen;

  Sammanfattning : This study was conducted with the motive to analyze and demonstrate the differences and similarities of three Swedish newspapers’ coverage about two different murders. The main focus of the study was to compare and contrast the newspapers’ descriptions of one male and one female murderer. LÄS MER

 3. 3. Jämställt, inte alltid för barnens bästa? : En kritisk diskursanalys om hur föreställningar kring mammaroller och papparoller påverkar utfallet i vårdnadstvister.

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Milla Hanseblad; Jennie Rehbinder; [2019]
  Nyckelord :Sole Custody; Parenting; Care Abilities; Gender Roles; Ensam vårdnad; Föräldraskap; Könsroller; Föräldraomsorg;

  Sammanfattning : Statistiken och mäns upplevelser av vårdnadstvister antyder att mammor har flera fördelar i de vårdnadstvister som leder fram till ensam vårdnad. I vår studie genomför vi en kritisk diskursanalys av de domar som har lett fram till ensam vårdnad i Stockholms tingsrätt under år 2018. LÄS MER

 4. 4. A contemporary understanding of Islamophobia in the West - the case of Donald Trump

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School; Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Lunds universitet/Pedagogik; Lunds universitet/Master of Science in Global Studies

  Författare :Huda Amir Gafur; [2019]
  Nyckelord :Key words: Islamophobia; United States of America; Donald Trump; Orientalism; Populism; Critical Discourse Analysis; Fairclough; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract This thesis uses Critical Discourse Analysis to analyse the narratives of Islamophobia of United States of America, with President Donald Trump as a case study, examining his interviews and speeches. The theoretical framework is constituted by critical race theory (with particular focus on cultural racism), the critique of the colonial mentality, clash of civilization and populism. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetens demokratiska dimension - En kritisk diskursanalys av Ekostaden Augustenborg

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Gustav Lopez Valdivieso Svensson; [2019]
  Nyckelord :Augustenborg; diskursanalys; green fix; hållbarhet; demokrati; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay will handle the subject of how the municipality of Malmö along with its real estate company MKB construct a discourse on how the neighborhood of Augustenborg should be understood. The essay uses critical discourse analysis to understand how the discourse is constructed, and what social consequences this has. LÄS MER