Sökning: "Anna Kindström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Kindström.

 1. 1. Money and Motivation - A study about monetary incentives and their effect on motivation and performance

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Kindström; Anna Clark; Camilla Jacobson; [2016]
  Nyckelord :Monetary Incentive Systems; Motivation; Performance; Employees; Negative Effects; Business and Economics;

  Sammanfattning : This essay examines how eight identified negative effects influence the perceived motivation and performance of employees as a result of the current efficacious monetary incentive system. Through a multiple case study based on a qualitative research method, eight semi-structured were conducted. LÄS MER

 2. 2. Vårdpersonals upplevelser av palliativ vård : Efter implementering av ett vårdprogram i palliativ vård

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Marian Kindström; Anna Sjöcrona; [2009]
  Nyckelord :palliativ vård; hemsjukvård; vårdpersonals upplevelser; vårdprogram;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Att ge palliativ vård eller vård vid livets slut är en stor och viktig utmaning för all berörd vårdpersonal. Denna vårdform skiljer sig från annan vård där avsikten är att bota. Fokus ligger istället på att lindra lidande och stödja närstående. LÄS MER