Sökning: "Anna Prahl"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Prahl.

 1. 1. Att stimulera barns kommunikations- och språkförmåga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anna Jensen; Pauline Prahl; [2013]
  Nyckelord :Montessoripedagogik; Reggio Emilia filosofin; den tredje pedagogen; Maria Montessori; Loris Malaguzzi;

  Sammanfattning : Sammanfattning Maria Montessori och Loris Malaguzzi är grundare till två olika arbetssätt inom förskolans verksamhet: Montessoripedagogik och Reggio Emilia filosofi. Båda har som central punkt att arbeta med språkstimulering med hjälp av pedagogisk miljö och material. LÄS MER

 2. 2. Hemläxa i matematik - ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Caroline Maxelius; Anna Prahl; [2007]
  Nyckelord :elevansvar; föräldrasamverkan; hemläxa i matematik; läxuppföljning;

  Sammanfattning : Genom detta examensarbete har vi valt att ta reda på lärares syn på och syfte med hemläxan i matematik. Ges hemläxan, vill vi ta reda på hur hemläxan är kopplad till undervisningen genom utformning och uppföljning. LÄS MER