Sökning: "Anneli Stenberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Anneli Stenberg.

 1. 1. What does Innovation mean - a term without a clear definition

  L3-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Anneli Stenberg; [2017]
  Nyckelord :Innovation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Smoothers och icke-smoothers : en kartläggning och probleminventering av income smoothing hos svenska börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Mikaela Öberg; Anneli Stenberg; [2017]
  Nyckelord :Income smoothing; kreativ redovisning; smoothers; icke-smoothers;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Why are case studies boring? : what elements makes a case study boring and what makes it interesting?

  L3-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Anneli Stenberg; [2016]
  Nyckelord :case study;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. What do people associate with innovation and why?

  L3-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Anneli Stenberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER