Sökning: "Arabiska våren"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Arabiska våren.

 1. 1. Sekularisering före demokratisering: En jämförande undersökning om vilken betydelse sekularisering har haft för de postrevolutionära demokratiseringsprocesserna i Tunisien och i Egypten

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anton Jönsson; Andrea Lönnback; [2018]
  Nyckelord :Sekularisering; Demokratisering; Islamism; Tunisien; Egypten; Arabiska Våren; Ennahda; Frihets- och Rättvisepartiet FJP ; Muslimska brödraskapet; IBL; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en komparativ fallstudie av de postrevolutionära demokratiseringsprocesserna i Egypten och Tunisien efter den arabiska våren utifrån ett sekulariseringsperspektiv. Vi undersöker huruvida samhällenas grad av sekularisering har spelat roll för demokratiseringsprocesserna och deras framgång. LÄS MER

 2. 2. Varför har Egypten inte demokratiserats? : En fallstudie om bakomliggande orsaker till den haltande demokratiseringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Elie Akouri; [2017]
  Nyckelord :path dependence; Egypten; demokratiseringsprocess; arabiska våren; transition; konsolidering; Mubarak; Morsi;

  Sammanfattning : This paper is designed to analyse the situation regarding the attempt to implement democracy in Egypt and why it failed. Theories regarding democratic transition and consolidation is acting as scientific instruments to carry out this case study. LÄS MER

 3. 3. En utrikespolitisk analys av påverkningsfaktorer bakom Turkiets ändrade policy gentemot Syrien : Med fokus på  ledarskap, inrikes omstrukturering och extern chock.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Mostafa Pawan; [2017]
  Nyckelord :Turkey; Syria; Kurds; IS; PKK; FPA; Turkiet; Syrien; Kurder; IS; PKK; UPA;

  Sammanfattning : Abstract  Master's essay by Pawan Mostafa Autumn term 2017. Supervisor: Magnus Lindh. LÄS MER

 4. 4. Varför demokratiserades Tunisien och inte Libyen? : En jämförande fåfallstudie om ländernas arabiska vår

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Olof Möller; [2017]
  Nyckelord :Tunisien; Libyen; Demokratisering; Arabiska våren;

  Sammanfattning : This essay have examined why Tunisia succeeded in democratizing when Libya did not. The two questions that this paper has set itself are the following: How can Tunisia's evolution from dictatorship to democracy after the Arab Spring be explained? How can the Libyan failure of democratization after the Arab Spring be explained? Based on four of Larry Diamonds nine factors in the book "The Spirit of Democracy: The Struggle to Build Free Societies Throughout the World", these two questions are answered. LÄS MER

 5. 5. Varför demokratiserades Tunisien men inte Egypten efter den arabiska våren år 2011?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Cecilia Lovén; Karl Gunnar Norman; [2017]
  Nyckelord :Demokrati; Demokratisering; Arabiska våren; Egypten; Tunisien; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra varför två så lika länder som Tunisien och Egypten kunde få så olika utfall i respektive lands demokratiseringsprocess. Båda länderna deltog i den arabiska våren, är före detta auktoritära stater och ligger nära varandra geografiskt. LÄS MER