Sökning: "BADA"

Visar resultat 61 - 65 av 346 uppsatser innehållade ordet BADA.

 1. 61. Structure from Motion, a Cheaper Alternative for Three-Dimensional Modeling in Earth Science

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Viktor Fagerström; [2018]
  Nyckelord :Structure from Motion; photogrammetry; WebODM; “terrestrial laser scanning”; “open software”; Structure-from-Motion; Fotogrammetri; WebODM; LiDAR; markbunden laser-scanning; öppen källkod;

  Sammanfattning : In this report, two methods for three-dimensional modeling are evaluated against each other. The first method is terrestrial laser scanning (LiDAR) that uses a laser beam to record the surrounding environment, and the second one is called Structure from Motion (SfM). LÄS MER

 2. 62. Field study in Machacamarca, Bolivia : An investigation on the effects of implementing solar powered irrigation

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Amanda Henriksson; Stina Busin; [2018]
  Nyckelord :Irrigation; Solar power; Agriculture; Bevattning; Solenergi; Jordbruk;

  Sammanfattning : This bachelor thesis consists of a field study conducted in the canton of Machacamarca close to La Paz in Bolivia. The global climate change has affected the weather in the area which has caused higher temperatures, irregularity in precipitation and unexpected frost. LÄS MER

 3. 63. Weight losses of Green tea and Rooibos tea in an aquatic environment : The importance of leaching when estimating decomposition rates

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Johannes Edwartz; [2018]
  Nyckelord :TBI; Tea bag index; tea bag; leaching; weight loss; green tea; rooibos tea; decomposition; aquatic environment; Urlakning; viktförlust; tepåse; grönt te; rooibos te; nedbrytning; akvatisk miljö;

  Sammanfattning : Leaching is one of the major processes occurring when organic litter is decomposed and is often completed within a few days when litter enters aquatic environments. It is important that leaching is addressed when studying microbial and invertebrate decomposition rates in order to avoid overestimations. LÄS MER

 4. 64. Klimatpåverkan från användande av skogsrester till bioenergi med koldioxidlagring (BECCS) och biokol i Sverige : En komparativ livscykelanalys mellan två klimatåtgärder i en svensk kontext

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :John Granström; [2018]
  Nyckelord :climate change; CCS; BECCS; biochar; climate mitigation; tops and branches; combined heat and power plant; climate impact; klimatförändringar; CCS; BECCS; biokol; koldioxidbindning; grenar och toppar; kraftvärmeverk; klimatpåverkan;

  Sammanfattning : Oförmåga att minska utsläppen av växthusgaser i tillräckligt takt för att undvika en alltför kraftig global uppvärmning har motiverat framtagandet av tekniker med potential att minska mängden koldioxid i atmosfären. En av dessa tekniker är bioenergi med koldioxidlagring (Bio-energy with carbon capture and storage, BECCS), där koldioxid avskiljs från punktkällor med biogena utsläpp och lagras i geologiska strukturer. LÄS MER

 5. 65. En jämförelse mellan flex-kontor och cellkontor utifrån arbetstrivsel

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Jenny Stigedal; [2018]
  Nyckelord :Office design; job satisfaction; cell office; activity based office; flex office; Kontorsdesign; arbetstillfredsställelse; cellkontor; aktivitetsbaserat kontor; flex- kontor;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to access the individual's experience of job satisfaction in a cellular office compared to a flex-office. The purpose was answered on the basis of the question: how does the experience of job satisfaction look like in work in a cellular office compared to a flex-office? The study is qualitative and uses semi-structured deep interview as method. LÄS MER