Sökning: "BADA"

Visar resultat 56 - 60 av 381 uppsatser innehållade ordet BADA.

 1. 56. Uppvärmning av Almunge brandstation med pyrolys

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Felix Eriksson; Erik Gustafsson; Karl Malmberg; Simon Martelius; Simon Johansson; Patrick Johansson; Michael Stanowski; [2019]
  Nyckelord :biokol; trädgårdsavfall; brandstation; värmeförsörjning; jordförbättringsmedel; pyrolysreaktor;

  Sammanfattning : This project has been carried out on the behalf of Ihus in collaboration with Stuns Energi. The goal was to find and model a solution based on the process of pyrolysis that can deliver enough heat to Almunge fire station while storing maximum amount of CO2 in the form of biochar. LÄS MER

 2. 57. Vad krävs för att erhålla upphovsrättsligt skydd? : - En analys av de dolda skyddskraven i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Nathalie Myrén; Johanna Natt och Dag; [2019]
  Nyckelord :rättsvetenskap juridik immaterialrätt upphovsrätt verkshöjd originalitet brukskonst;

  Sammanfattning : This study analyzes the requirements for a work to obtain copyright protection according to the Act on Copyright in Literary and Artistic Works. There is nothing in the legislation that explicitly describes the qualifications that a work must possess in order to obtain copyright protection. LÄS MER

 3. 58. Kärnfamilj eller stjärnfamilj? - En analys av Nina Ljungbergs Mina föräldrar skall skiljas och Eva Staafs Pang Poff Pavlo och hur de kan stotta barn som ar med om skilsmassor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linda Carlberg; [2019]
  Nyckelord :Skilsmässa; känslor; barnlitteratur; undervisning; svenska;

  Sammanfattning : Varje ar drabbas cirka 50000 barn av att deras foraldrar skiljer sig. Tillsammans med det uppfostringsuppdrag vi har i skolan bar vi pa ansvar att ge eleverna de kompetenser och det stod de behover vid eventuella kriser. I uppsatsen analyseras Nina Ljungbergs Mina föräldrar skall skiljas samt Eva Staafs Pang Poff Pavlo. LÄS MER

 4. 59. Utvärdering av byggprojekts tillämpning av Lean Construction i produktionen : framtagning av en mognadsmodell

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Michaela Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Byggproduktion; Lean Construction; Mognadsmodell;

  Sammanfattning : Till skillnad mot tillverkningsbranschen, med bland annat Toyota i spetsen, har byggbranschens försök till ökad produktivitet förblivit låg under de senaste 40 åren. Tillverkningsindustrin har nått goda resultat genom tillämpning av Lean Production. Lean handlar i huvudsak om att mi- nimera slöseri och maximera värde. LÄS MER

 5. 60. En jämförelse mellan effekterna av statisk och dynamisk bålmuskulaturträning och dess samband med utvecklingen av balans : En randomiserad experimentell interventionsstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Oscar Johansson; Emil Wallin Angelöf; [2019]
  Nyckelord :Balans; bålstyrka; knäböj; posturalt svaj;

  Sammanfattning : Introduktion/bakgrund: Balans är en kombination av motoriska och sensoriska system som alla måste fungera väl för att människan ska klara av även enkla uppgifter, det går att mäta både genom dynamiska rörelser och statiska positioner på kraftplattor. I de motoriska systemen ingår muskler och denna studie fokuserar främst på bålens muskulatur som alltid måste arbeta för att motverka fall vid både frivilliga och ofrivilliga tyngdförflyttningar. LÄS MER