Sökning: "Behrouz Moradi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Behrouz Moradi.

  1. 1. Utvärdering av tre olika metoder för Van Gieson Elastin färgning på Kolorektalcancer i syfte att identifiera venös invasion

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Behrouz Moradi; [2021]
    Nyckelord :Elastin staining; colorectal cancer; evaluation; Wilcoxon -Mann-Whitneys U-test; Elastinfärgning; kolorektalcancer; utvärdering; Wilcoxon -Mann-Whitneys U-test;

    Sammanfattning : Kolorektalcancer är den tredje vanligaste cancerformen hos både män och kvinnor i Sverige där storkärls invasion, venös invasion (VI), är en viktig prognostisk indikator. Noggrann bedömning av VI är särskilt viktigt för patienter med kolorektal cancer i stadium II eftersom det kan påverka beslutet att erbjuda adjuvant behandling. LÄS MER