Sökning: "man 50"

Visar resultat 1 - 5 av 1005 uppsatser innehållade orden man 50.

 1. 1. Implementations and evaluation of machine learning algorithms on a microcontroller unit for myoelectric prosthesis control

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Jonathan Benitez; [2023]
  Nyckelord :microcontroller; deep learning; artificial neural network; electromyography; myoelectric prosthesis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Using a microcontroller unit to implement different machine learning algorithms for myoelectric prosthesis control is currently feasible. Still there are hardware and timing constraints that need to be accounted for. LÄS MER

 2. 2. U-Pb geochronology of brittle deformation using LA-ICP-MS imaging on calcite veins

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Gebreselassie Gebremicheal Gebremedhin; [2023]
  Nyckelord :LA-ICP-MS imaging; U-Pb geochronoloy; tectonic carbonates; Brittle deformation; Calcite veins; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Absolute age dating of a brittle deformation using radiometric techniques is often problematic. Unlike ductile deformation, suitable minerals with high parent/daughter and low common Pb are rare. Nevertheless, U-Pb dating of carbonate minerals has become one of the most conceivable geochronometers despite low U and high initial Pb in carbonates. LÄS MER

 3. 3. Solar electricity potential at a district level: a case study of Västervik, Sweden : KTH Master Thesis Report

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Marta Ibáñez Mollá; [2023]
  Nyckelord :Photovoltaic; Solar energy; Energy production; Energy markets; Urban modeling; Urban building energy modeling UBEM ; Light Detection and Rangin LiDAR ; 3D models; Sustainable energy production; Sustainable cities.;

  Sammanfattning : Greenhouse emissions worldwide have been increasing since the beginning of their registration. According to The Global Carbon Project [8], more than 50% of these were emitted from the 90s, that is, in just 30 years. LÄS MER

 4. 4. ”Man vill ju inte bli skadad på äldre dar” : - Kvalitativ studie om upplevelser av otrygghet och oro över brottslighet hos personer över 55 år

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Anton Sortelius; Sanna Storm; [2023]
  Nyckelord :elderly; feeling safe; feeling unsafe; fear of crime; the ideal victim; äldre; trygghet; otrygghet; oro över brottslighet; det idealiska offret;

  Sammanfattning : Över 50% av den äldre hälften av befolkningen i Sverige är oroliga över brottslighet i samhället. Många känner sig dessutom otrygga. Syftet med denna uppsats var att öka kunskapen och förståelsen för hur stigande ålder påverkar otrygghet och oro över brottslighet. LÄS MER

 5. 5. BETYDELSEN AV SKRIDSKOÅKNING I VERKSAMHETEN FUNKI FÖR BARN OCH UNGDOMAR MED FUNKTIONSVARIATION

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Elina Thorslund; [2022-02-02]
  Nyckelord :Fysioterapi; skridskoåkning; barn; funktionsvariation; fysisk aktivitet; intervjuer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den fysiska aktivitetsnivån för barn och ungdomar med funktionsvariation är i Sverige ungefär 50 % lägre än Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer. Det finns således ett behov att utveckla möjligheterna till fysisk aktivitet för barn och ungdomar med funktionsvariation. LÄS MER