Sökning: "Björn Appehl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Björn Appehl.

  1. 1. Virtuellt simulerad utbildning för räddningstjänsten: Intryck och observationer från övningsverksamhet i Skaraborg

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

    Författare :Björn Appehl; [2022]
    Nyckelord :Räddningstjänst; brandkår; virtuell simulering; utbildning; XVR;

    Sammanfattning : Virtuellt simulerad utbildning har existerat länge och tillämpas i olika sammanhang, exempelvis vid utbildning av piloter genom flygsimulatorer - en väletablerad form av virtuell simulering. En mindre utforskad tillämpning av virtuell simulering i utbildningssyfte är inom räddningstjänsten. LÄS MER