Sökning: "Blekning"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Blekning.

 1. 1. Hur påverkas luminiscenssignaler från kvarts under laboratorieförhållanden?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Rebecka Stjern; [2017]
  Nyckelord :kvarts; luminiscensdatering; optisk stimulerad luminiscens OSL ; luminiscenssignaler; blekning; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Luminiscensdatering är ett viktigt verktyg inom geologin för att tidsbestämma geologiska avsättningsprocesser i jordens historia. Grundförutsättningen för en korrekt datering är att luminiscenssignalen genererad från ett mineral nollställs vid kontakt med solljus. LÄS MER

 2. 2. Toothwhit"eu"ning

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Fredrik Bengtsson; Martin Svanberg; [2016]
  Nyckelord :Child; Adolescent; tooth discoloration; tooth whitening; tooth bleaching; hydrogen peroxide; carbamide peroxide;

  Sammanfattning : Syfte Att utvärdera effekterna och bieffekterna av tandblekningsprodukter innehållande eller utsöndrande av väteperoxid på permanenta tänder hos personer under 18 år. Studien gjordes med tanke på barn som drabbats av missfärgade tänder med ett objektivt och subjektivt behandlingsbehov. LÄS MER

 3. 3. Konsekvenser av tandblekning för oral hård- och mjukvävnad : Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Lisette Lorentzon; Åsa Lundqvist; [2014]
  Nyckelord :Oral hårdvävnad; oral mjukvävnad; tandblekning;

  Sammanfattning : Introduktion: Tandblekning har förekommit sedan mitten av 1800-talet och är en efterfrågad behandling inom tandvården. Missfärgningar beror på inre och yttre faktorer och för att bleka tänderna finns flera tandblekningstekniker. Väteperoxid och karbamidperoxid med varierande koncentration används. LÄS MER

 4. 4. Analys av massapumps- och mixerarbete vid Metsä Board Sverige AB, Husums Fabriker : Energibesparingsåtgärder vid blekeri 4 & 5 med jämförelse mot ny utrustning

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Elias Agrell; [2014]
  Nyckelord :mc; pump; pulp; factory; energy; efficiency; sulzer; valmet; ahlstrom; chemical; mixer; massabruk; mc; pump; energieffektivisering; sulzer; valmet; ahlstrom; massa; energi; pappersbruk; papper; kemikalie; mixer;

  Sammanfattning : Husums plant has a selection of different pulp pumps at bleaching plant 4 and 5. The displacement- (HC-pump, Sund Defibrator PTD-60) and centrifugalpumps (MC-pump, MCA 42-200, MCP 30/20) are of interest in this report. The centrifugal pumps are controlled by throttle valves, which result in an energy loss. LÄS MER

 5. 5. The origin of fibre charge in chemical pulp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Pär Lindén; [2013]
  Nyckelord :Hardwood kraft pulp; Eucalyptus; Uronic acid; Lignin; Total charge; Carboxylic groups; Conductometric titration; Methanolysis; Acid hydrolysis; Kappa number;

  Sammanfattning : Chemical components in wood contain multiple anionic groups, including carboxyl groups and hydroxyl groups. During kraft cooking and bleaching, such structures are also formed, degraded or modified by the action of reactions both deliberate and unwanted. It has previously been found by Laine that anionic groups with pKa values of 3.3 and 5. LÄS MER