Sökning: "But it is not always"

Visar resultat 1 - 5 av 2244 uppsatser innehållade orden But it is not always.

 1. 1. Att gestalta hållbarhetskommunikation ur ett CSR-perspektiv : En kvalitativ innehållsanalys av svenska barnklädesföretags hållbarhetsrapporter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Orawan Johansson Sikhinaram; Martina Askebrink; [2022]
  Nyckelord :CSR; Strategic communication; Sustainability; Green advertising; Framing theory; Children’s clothing; Fast-fashion; qualitative content analysis; CSR; Strategisk kommunikation; Hållbarhet; Grön marknadsföring; Gestaltningsteorin; Barnkläder; Fast-fashion; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Hållbarhetsfrågor är en ständig diskussion som på senare år har intensifierats. I och med detta kräver både lagstiftningen och samhället idag att företagen ska arbeta och redovisa sitt hållbarhetsarbete. LÄS MER

 2. 2. How cybercrime has evolved in Sweden over the last ten years : A literature review

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Henrik Tysk; [2022]
  Nyckelord :cybercrime; computer crime; phishing; internet fraud; malware; Sweden;

  Sammanfattning : The number of recorded cybercrime incidents has skyrocketed over the last few years. A large part of this development is due to society’s increased reliance on the internet and the backbone that supports it. This in turn increases the profitability of cybercrime. LÄS MER

 3. 3. Meeting point - Kvicksund

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Elin Tystrand; [2022]
  Nyckelord :Kvicksund; Eskilstuna; elderly; preschool; courtyard; one story building;

  Sammanfattning : Kvicksund is located in north west Eskilstuna and is an area with very unique conditions. It's an area that is both divided by the lake Mälaren but also by two municipalities: Västerås in the north and Eskilstuna in the south. In this area you are surrounded by nature while still having access to communications such as trains. LÄS MER

 4. 4. The Digital Breakroom - Designing for Spontaneous DigitalInteractions

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Josefin Ström; [2022]
  Nyckelord :Spontaneous interaction; Digital chance encounters; Working from home; Digital Teams; Awareness; Telepresence.;

  Sammanfattning : Spontaneous interactions and chance encounters are important for establishing a sense of connection and shared identity for colleagues since they are a natural possibility for informal conversations, but when work is moved from the physical shared offices to digital workplaces it is no longer as easy to run into a colleague by the coffee machine and just chat for a couple of minutes. This thesis examines what factors are needed in order to create a structure where digital spontaneous interactions could happen. LÄS MER

 5. 5. Real Estate Tokenization Based on the Blockchain

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Yanjiang Lu; [2022]
  Nyckelord :Real Estate Tokenization; Blockchain; Smart Contract; CAPM; Fastighetstokenisering; Blockchain; Smarta Kontrakt; CAPM;

  Sammanfattning : Real estate is one of the largest assets in the world, but it is also synonymous with low liquidity. Tokenization of real estate emerged in the era of real estate 4.0 as technological innovation to counter the low liquidity, long and expensive transaction process, and high entry threshold of the real estate industry. LÄS MER