Sökning: "C.I.A-triangel"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet C.I.A-triangel.

  1. 1. Vem vet var du är? : En kvalitativ studie om användares medvetenhet om säkerhetsrisker med platsdelning

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

    Författare :Kajsa Johansson; Rebecka Wenkler; [2019]
    Nyckelord :Informationssäkerhet; säkerhetsrisk; C.I.A-triangel; sociala medier; platsdelning;

    Sammanfattning : Platsdelning finns i många olika sociala medier idag och har blivit en populär funktion. Platsdelning kan vara väldigt användbart i olika situationer när det kommer till att lokalisera personer, men många är omedvetna om de säkerhetsrisker som kan komma till följd av platsdelning. LÄS MER