Sökning: "CEAS"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet CEAS.

 1. 1. Sharing Responsibility or Protecting Borders? : A Qualitative Analysis of the Development of the Common European Asylum System

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Albin Myrberg; [2019]
  Nyckelord :liberal intergovernmentalism; neofunctionalism; postfunctionalism; asylum; Common European Asylum System; CEAS; European integration; EU;

  Sammanfattning : Building on three theories of European integration – liberal intergovernmentalism, neofunctionalism and postfunctionalism – I offer an explanation to the process and outcomes of the development of the Common European Asylum System (CEAS) between 2008 and 2018. The process to establish the CEAS has been characterized by clashing actor preferences, which forced actors into negotiations. LÄS MER

 2. 2. The Common European Asylum System : Challenges and Opportunities in Greece. A Case Study

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Nikiforos Petersen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate decision-making and policy implementation in the European Union, specifically regarding the Common European Asylum System (CEAS) and to compare how the political intention corresponds to the reality of its implementation, using the example of Greece. Europe’s ability to handle migration and refugee flows has been severely tested in recent years due to the large number of people fleeing wars in Central Asia and the Middle East. LÄS MER

 3. 3. Compassion, kamratrelationer och depression : - en tvärsnittsstudie på gymnasieungdomar

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Andrea Kööhler; Jessica Olsson Lantto; [2019]
  Nyckelord :Compassion; Kamratrelationer; Depression; Gymnasieungdomar; CEAS-Y;

  Sammanfattning : I studien undersöks begreppet compassion och dess samband med upplevd kvalitet i kamratrelationer samt hur dessa kan predicera depressionssymtom hos gymnasieungdomar. Compassion, att lida med sig själv och andra samt att agera på detta, är en viktig faktor för att minska psykisk ohälsa. LÄS MER

 4. 4. The EU's Migration Control in the Central Mediterranean: The protection from refoulement in situations of interception on the high seas

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amanda Szemberg; [2019]
  Nyckelord :Non-refoulement; Human rights; Refugee crisis; EU; Common European Asylum System; CEAS; Sovereignty; Solidarity; Migration control; Central Mediterranean Sea; Operation Triton; Operation Sophia; Jurisdiction; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The use of the term ‘refugee crisis’ does already suggest a scenario that apparently, the European Union was not expecting and consequently, was not prepared to tackle. As the mass influx of asylum seekers arrived in Europe in 2015, the national reception systems, especially in states of first arrival such as Greece and Italy were disrupted, and the Common European Asylum System was put to a test. LÄS MER

 5. 5. Out of sight, out of mind : hinder för att ersätta rätten att söka asyl med enbart ett EU-gemensamt kvotflyktingsystem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tove Hovemyr; [2018]
  Nyckelord :resettlement; non-refoulement; right to seek asylum; asylum; CEAS; safe third country; principen om non-refoulement; non-refoulement; vidarebosättning; kvotflyktingsystem; CEAS; EU; asylrätt; rätt att söka asyl; säkert tredje land;

  Sammanfattning : I kölvattnet av den så kallade flyktingkrisen 2015 har allt fler röster höjts i Europa om att förändra asylrätten för skapa ett mer förutsebart och hållbart asylmottagande. Diskursen synliggör asylrättens centrala rättighetskonflikt där det allmännas intresse av reglerad invandring vägs mot den enskildes rätt till asyl. LÄS MER