Sökning: "CEAS"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet CEAS.

 1. 1. Outsourcing Asylum: The EU Disembarkation Centers Proposal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Karolin Jönsson; [2019]
  Nyckelord :EU law; International law; Asylum; Non-refoulement; Integrated Border Management; Jurisdiction; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt den externa utvecklingen av EUs asylpolicy. Uppsatsen har beskrivit att EUs Asylsystem, the Common European Asylum System (CEAS), har allt sedan sitt upprättande varit baserad på idén om att en förstärkning av EUs yttre gränser är en förutsättning för upprätthållandet av ett inre gemensamt område utan interna gränser. LÄS MER

 2. 2. Sharing Responsibility or Protecting Borders? : A Qualitative Analysis of the Development of the Common European Asylum System

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Albin Myrberg; [2019]
  Nyckelord :liberal intergovernmentalism; neofunctionalism; postfunctionalism; asylum; Common European Asylum System; CEAS; European integration; EU;

  Sammanfattning : Building on three theories of European integration – liberal intergovernmentalism, neofunctionalism and postfunctionalism – I offer an explanation to the process and outcomes of the development of the Common European Asylum System (CEAS) between 2008 and 2018. The process to establish the CEAS has been characterized by clashing actor preferences, which forced actors into negotiations. LÄS MER

 3. 3. The Common European Asylum System : Challenges and Opportunities in Greece. A Case Study

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Nikiforos Petersen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate decision-making and policy implementation in the European Union, specifically regarding the Common European Asylum System (CEAS) and to compare how the political intention corresponds to the reality of its implementation, using the example of Greece. Europe’s ability to handle migration and refugee flows has been severely tested in recent years due to the large number of people fleeing wars in Central Asia and the Middle East. LÄS MER

 4. 4. The Protection against Refoulment in the framework of Exclusion Clause: A complex problem within Asylum institution Case Study of Sweden Asylum System

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Edgar Burreta; [2019]
  Nyckelord :Refoulment Exclusion Clause Asylum; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The study analysis the urgent problem in the protection against refoulment to the individual s excluded from protection as a refugee in the context of the exclusion clause. In principle, the non-refoulment on the possibility of international law and EU legislation allow alien to claim asylum and prohibit the return for offences committed before the application for refuge to the state. LÄS MER

 5. 5. Compassion, kamratrelationer och depression : - en tvärsnittsstudie på gymnasieungdomar

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Andrea Kööhler; Jessica Olsson Lantto; [2019]
  Nyckelord :Compassion; Kamratrelationer; Depression; Gymnasieungdomar; CEAS-Y;

  Sammanfattning : I studien undersöks begreppet compassion och dess samband med upplevd kvalitet i kamratrelationer samt hur dessa kan predicera depressionssymtom hos gymnasieungdomar. Compassion, att lida med sig själv och andra samt att agera på detta, är en viktig faktor för att minska psykisk ohälsa. LÄS MER