Sökning: "Carl Edqvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Carl Edqvist.

 1. 1. Börsnotering, drömmen som aldrig blev av!

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl Gårdmark; Karin Bergelin; Carl Edqvist; [2007]
  Nyckelord :börsintroduktion; riskkapitalbolag; börsklimat; värdering av exit; signaleffekt; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Under 1997 ville många bolag in på börsen, hälften av bolagen genomförde aldrig börs-introduktionen. Utifrån uppsatsen kan följande bakomliggande orsaker till detta konstateras: börsklimat och värderingen av exitalternativen är faktorer vilka spelar en avgörande roll för beslut att inte genomföra en notering, vilket står i motsats till teorin om en effektiv marknad. LÄS MER

 2. 2. Garantifonder: En studie ur konsumentperspektivet om risk, garanti och kostnader

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl Edqvist; Marc Sadarangani; Martin Stråle; [2007]
  Nyckelord :Garantifond; CAPM; Beta; kostnad; garantinivå; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Författarna finner genom använd metod stöd för att ur ett konsumentperspektiv så kostar garantifonder än motsvarande syntetisk portfölj med motsvarande risknivå. Dessutom framkommer det att fondinformationen i många fall inte är tillfredställande. Fonderna presterar sämre jämfört med de syntetiska portföljerna.. LÄS MER