Sökning: "Carl Wagenius"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Carl Wagenius.

 1. 1. "Hjälp mig att hjälpa mig själv" : En kvalitativ studie om förskollärare och barnskötares uppfattning om omsorg och undervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Linda Bergman; Carl Wagenius; [2019]
  Nyckelord :Kvalitativ intervju; omsorg; undervisning; utvecklingspedagogik; fenomenografi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Axess och feminism : En kritisk granskning blir kritiskt granskad

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Carl Wagenius; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay is about a debate concerning the magazine Axess, feminism and antifeminism - in relation to a issue of Axess called To a new feminism. The theoretical foundation of this essay is Pierre Bourdieu and his field theories. LÄS MER