Sökning: "spanska litteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden spanska litteratur.

 1. 1. Representationer av spansk kultur i ett svenskt läromedel

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Digna Mena; [2020]
  Nyckelord :Kultur; interkulturell kompetens; läromedelsanalys; spanska; postkolonialism;

  Sammanfattning : Att lära sig ett nytt språk är mer än att lära sig tala eller behärska grammatiken, att lära sig ett språk är även att möta och förstå kulturen som språket förmedlar. I detta arbete undersöks vilken bild av den spanska kulturen ur ett antropologiskt och estetiskt perspektiv som läroboken ¡Qué bien¡ förmedlar. LÄS MER

 2. 2. Spanskspråkig skönlitteratur på svenska. En bibliometrisk och översättningssociologisk undersökning av perioden 1987–2017

  Master-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Hanna Kiviniemi Köngäs; [2019]
  Nyckelord :översättning; spanskspråkig skönlitteratur; bibliometri; översättningssociologi; system; litterära aktörer; litterära agenter; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats är en bibliometrisk samt översättningssociologisk undersökning av den spanskspråkiga skönlitteraturens närvaro i Sverige under perioden 1987–2017. Syftet är först och främst att undersöka hur mycket spanskspråkig skönlitteratur som har översatts till svenska, vad som översatts, vem som översatt och vem som utgivit litteraturen. LÄS MER

 3. 3. La cuentística individual y postmodernista de Francisco Tario en el marco de lo fantástico

  Master-uppsats, Lunds universitet/Spanska; Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media

  Författare :Alfredo Berny Berard; [2017]
  Nyckelord :Francisco Tario; Fantastic literature; postmodernism; mimetic semantics; Mexican literature; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The short stories from Francisco Tario, a relatively unknown Mexican author, show signs of a postmodern and individual aesthetic. In order to reach this conclusion, it has been necessary to analyze the phenomenon of the fantastic in its history, its relation to myth and fantasy, and in its particular reception throughout Latin America and Mexico. LÄS MER

 4. 4. Sniglar som skadegörare : förekomst och behov av åtgärder

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Anna Nilsson; [2016]
  Nyckelord :sniglar; skadegörare; spansk skogssnigel; åkersnigel;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är att öka kunskapen om vilka arter av sniglar som är skadegörare och visa på möjliga strategier för att kontrollera dem. Vilka arter av sniglar har vi som förekommer i Sverige och var förekommer de specifika arterna? Vilka av dem är stora skadegörare och vad är anledningen bakom det? Vilka åtgärder kan man ta till? Jag har begränsat arbetet till arter av sniglar som förekommer i Sverige och fokuserat på trädgårdsproduktion och fritidsodling. LÄS MER

 5. 5. Språkeleven som kunde tala med texter. En studie om skönlitteratur som redskap för elevens kompetensutveckling i fyra läromedel i spanska 3

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofía García Nespereira; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker jag hur användningen av skönlitteratur visar sig relevant – eller inte – för elevens kompetensutveckling i fyra läromedel för Spanska 3. Mitt huvudsyfte är tvådelat. LÄS MER