Sökning: "spanska litteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden spanska litteratur.

 1. 1. El componente cultural en los manuales de español/LE Cultura española e hispanoamericana

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Pablo Ibarra; [2022-01-27]
  Nyckelord :Spanska; Alegría 4; Caminando 4; Excelente 4; Vistas 4; Kultur med versaler 2021 Sverige Läromedel; Kvantitativ metod;

  Sammanfattning : Kultur i spanska läromedel steg 4 i Sverige samt didaktiska hjälpmedel En analys av representation av kultur med versaler i spanskamerikanska länder och Spanien samt didaktiska hjälpmedel för att applicera med kulturen i undervisningen. Författare: Pablo Ibarra I undervisningen i moderna språk studeras spanska med teman som handlar om kultur. LÄS MER

 2. 2. Explorando la literatura infantil en el aula de ELE : Un estudio en torno a la presencia y el uso de la literatura infantil en la enseñanza de español como lengua extranjera.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Rebecca Kooijman; [2022]
  Nyckelord :Spanish as a modern language; literature; children’s literature; Spanish teachers; materials; Spanska som modernt språk; litteratur; barnlitteratur; spanska lärare; material; gymnasiet; Español como lengua moderna; literatura; literatura infantil; profesores de español; materiales;

  Sammanfattning : This essay aims to further investigate the role of children’s literature when teaching Spanish as a foreign language. Aside from examining if and how it is used, the study focuses on the reasons behind why teachers choose to include children’s literature in the classroom. LÄS MER

 3. 3. Spanska sjukan– en förödande influensapandemi

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Camilla Pettersson; [2021]
  Nyckelord :Spanska sjukan; influensapandemin 1918–1920; medicinhistoria;

  Sammanfattning : Bakgrund: Spanska sjukan var en influensapandemi som spreds 1918–1920. Den orsakadeomkring 25–50 miljoner människors död. Sedan spanska sjukan har det förekommitytterligare tre influensapandemier med betydligt lägre dödlighet. Spanska sjukans betydandeomfattning och dynamik är fortfarande inte helt klarlagd. LÄS MER

 4. 4. Las herramientas digitales en el aula virtual de ELE : Un estudio sobre los desafíos didácticos en la implementación de herramientas digitales en el aula escolar sueca de los niveles A1-A2.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Laura Natalia Alarcón; [2021]
  Nyckelord :herramientas; digitales; español; aula; digital; virtual;

  Sammanfattning : Este estudio investiga el uso de las herramientas digitales en el aula virtual de español como lengua extranjera (ELE) en los primeros niveles de la enseñanza. Por medio de una encuesta digital, se analizan las respuestas de 59 profesores de ELE que trabajan en la escuela secundaria y bachillerato suecos en los niveles A1-A2 según el Marco Común Europeo de Referencias (MCER). LÄS MER

 5. 5. Los errores preposicionales en Spanska 4 en el bachillerato sueco : Un análisis de errores de las preposiciones a, de, en, para y por

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Helena Buchberger; [2021]
  Nyckelord :linguistic transfer; prepositional errors; Swedish; Spanish;

  Sammanfattning : This study analyses prepositional errors in Spanska 4 in the Swedish upper secondary school. The analysis focuses on errors regarding the prepositions a, de, en, para and por, as well as errors in sentences without preposition. The aim of this study is to determine which of these prepositions caused most erroneous answers and why. LÄS MER