Sökning: "Carola Dahlgren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Carola Dahlgren.

 1. 1. Högläsning och språkutveckling : En studie om högläsning på förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Carola Dahlgren; [2019]
  Nyckelord :Högläsning; Barnlitteratur; Förskola; Boksamtal; Språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva hur förskollärare arbetar med högläsning i barngrupper avseende språkutveckling. Detta för att ta reda på hur förskollärarna kopplar högläsningen och boksamtalet till arbetet med barns språkutveckling. Detta är en kvalitativ intervjustudie om fyra förskollärares perspektiv angående detta. LÄS MER

 2. 2. Markåtkomst vid byggande av järnväg och väg : en studie i arbetsmetodik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för teknik (HTU); Högskolan Väst/Institutionen för teknik (HTU)

  Författare :Carola Dahlgren; Ewa-Carin Börjesson; [2002]
  Nyckelord :Expropriation; Fastighetsförvärv; Fastighetsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER