Sökning: "Character structure"

Visar resultat 1 - 5 av 249 uppsatser innehållade orden Character structure.

 1. 1. Förändring i intäktsredovisning : Implemetering av IFRS 15 i svenska koncerner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Rufat Ragimov; [2019]
  Nyckelord :international accounting; revenue recognition; IFRS; IFRS 15; accounting change; implementation; internationell redovisning; intäktsredovisning; IFRS; IFRS 15; redovisningsförändring; implementering;

  Sammanfattning : Revenue is a central part of financial reporting and business activities, but there is a great deal of criticism and problems related to revenue recognition. In connection with this, a new standard IFRS 15 has been developed, in a convergence project between international standards setters IASB and FASB. LÄS MER

 2. 2. Ett grönt mellanrum i Gottsunda : om att lyfta dess upplevelsevärde och tydliggöra dess karaktär genom gestaltning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hanna Backmann; Hanna Sohl; [2019]
  Nyckelord :urban grönska; bostadsnära natur; upplevelsevärde; karaktär; naturupplevelse; grönstråk; gröna mellanrum;

  Sammanfattning : Arbetet syftar till att uppmärksamma de bostadsnära och naturlika mellanrummens upplevelsevärden genom att undersöka karaktären och kvaliteter hos ett grönt mellanrum i Gottsunda. Med idéförslag i form av tillägg visar arbetet på hur mellanrummets karaktär kan förstärkas. I takt med att storstäderna växer minskar grönytorna. LÄS MER

 3. 3. Hus på stolpar som byggnadsmetod : En studie av projektet Emils Backe

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Sofia Svensson; [2019]
  Nyckelord :Stilt Houses; Sustainability; Careful Foundation; Sustainable Foundation; Hus på stolpar; Stolphus; Hållbarhet; Varsam grundläggning; Hållbar grundläggning;

  Sammanfattning : Att bygga hus på stolpar, upplyfta ovanför mark eller vatten, har varit ett traditionellt sätt att bygga i många delar av världen och även i Sverige finns exempel på detta. På senare tid har det lyfts fram som en metod för varsam grundläggning för att bevara naturen i områden med höga natur- och kulturvärden. LÄS MER

 4. 4. Freeze-drying of protein pharmaceuticalin vials with different character

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för farmaci

  Författare :Julia Falk; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Freeze-drying of protein pharmaceuticals is a procedure frequentlyused to obtain stability of the active pharmaceutical ingredientduring distribution and storage. It can be performed in pre-filledsyringes, with a lubricous coating of silicone on the inside, toenable the piston moving. LÄS MER

 5. 5. Suitability of OCR Engines in Information Extraction Systems : a Comparative Evaluation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Zacharias Erlandsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Previous research has compared the performance of OCR (optical character recognition) engines strictly for character recognition purposes. However, comparisons of OCR engines and their suitability as an intermediate tool for information extraction systems has not previously been examined thoroughly. LÄS MER